Vlada RSK u u prognostvu

S. Jarčević: Ahil, slika Kraljevića Marka

jarcevicČlan Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 03. mart 7525 (2017)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE - XII - AHIL – SLIKA KRALjEVIĆA MARKA

Nastavlјam da u članke unesem ponešto iz sadržaja Homerove „Ilijade“, što osporava tvrdnje u zvaničnim društvenim naukama celog sveta, po kojima su preci Srba (Slovena) u Antici i drevnim vremenima bili divlјaci i necivilizovani. To su prethodnih stoleća uneli u naučne knjige naučne ustanove germanskih i romanskih država i Vatikan, a sadržaji „Ilijade“ upućuju na činjenice, da su preci Srba (Slovena) učesnici Trojanskog rata u 13. stoleću pre Nove ere. Kao što ti sadržaji otkrivaju, da je Troja (Ilij) bila na srpskoj zemlјi na Helmu (Balkanu), a ne u Maloj Aziji, kako je to falsifikovao navodni nemački istraživač Šliman, oni vrlo jasno predstavlјaju i običaje i kulturnu baštinu srpskih (slovenskih) predaka, od čega se mnogo toga zadržalo i kod današnjih pokolјena Srba (Slovena).  

Da spomenem i ovaj put akademika Milutina Jaćimovića, koji odbacuje tvrdnje povjesne nauke o Trojanskom ratu i kaže, da „Odiseja“ i „Ilijada“ nisu poeme o grčkim državama, grčkim kralјevima, grčkim junacima... nego da su to pesme o srpskim državama, srpskim kralјevima i srpskim junacima... Zanimlјivo je njegovo zapažanje, da je među antičkim likovima iz vremena slavne Troje važan opis najvećeg Ahejskog junaka – Ahila. Samo opis njegovog lika navodi na činjenicu, da je taj lik tipičan i za današnje plavokose Srbe (Slovene), posebno Ruse. Stih ga predstavlјa s plavom kosom. A i drugi podatak upućuje ga na pripadnost srpskim (slovenskim) precima, jer je predstavlјen na isti način kao i najveći srpski junak Srednjeg veka - Kralјević Marko. Najtipičniji znak za Kralјevića Marka je njegov silni konj „Šarac“. Srednjevekovni pevač je opevao - da je najveći srpski junak jahao konja „Šarca“, a u „Ilijadi“ je istovetna tvrdnja – najveći Ahejski junak, Ahil, jahao je konja „Šarca“! Srbi čuvaju još jednu uspomenu na junačkog Ahila, a to je sačuvani srpski muzički instrument – gusle. Nјihovom svirkom se prati pevanje o junacima i velikim bitkama, a Ahil je bio istrajni lјubitelј gusala i u slobodno vreme ih je uzimao, da bi opevao junake svog naroda. I to nisu sva današnja srpska obeležja vezana za Ahila. On je koristio i najupečatlјiviji znak današnjeg srpskog grba – „4S“ – Samo sloga Srbina spasava. Arheolozi su našli više keramičkih posuda, na kojima je ugraviran lik Ahila - s muškom antičkom halјinom. A ta Ahilova halјina je okićena krstom s četiri ocila! Samo su Srbi u Evropi sačuvali četiri ocila i ugradili ih u svoje državne i ratničke grbove. Ovoj činjenici, nažalost, zvanični srpski povjesničari nisu pridavali nikakav značaj. A treba samo zamisliti, šta bi činili povjesničari nekog naroda, da je Ahilova odeća bila ukrašena najvažnijim detalјem državnog grba tog naroda! I da je neki noviji junak tog naroda jahao konja kakvog je imao i Ahil? Pa Ahil bi bio proglašen najslavnijim pretkom tog naroda!!! A srpski i slovenski naučnici, tu očiglednu istinu – da je Ahil predak Srba (Slovena), ne smeju ni da spomenu.

A „Ilijada“ ovako predstavlјa Ahila – s guslama u ruci, koje su ukrašene likom glave konja, kao i mnoge srpske gusle danas:

 „... Tu nađoše divnoga Ahila,

On je svoje srce veselio,

A uz gusle i lepe i zvonke,

Konjić na njoj urađen od Srebra,

Nјih je Ahil bio zaplenio,

Kad razori tvrdu Etionu.

S guslama je srce veselio,

I pevao u slavu junaka...“ – strane 58. i 59, drugog toma.

Ponoviću da se lako mogu odbaciti falsifikati iz germansko-romanske povjesti (istorije), jer bi te fasifikate lako uočio i učenik viših razreda osnovne škole – i na osnovu ovog stiha. Odmah bi uočio ovo o Ahilu, da Ahil podseća na današnje srpske guslare i na najvećeg srpskog junaka – Marka Kralјevića. Eto, i u „Ilijadi“ je opisano mnogo toga iz današnje srpske (slovenske) kulturne baštine!

            Kad se ima u vidu ovakav promašaj u društvenim naukama Slovena i drugih Evroplјana, onda je to, zaista, čudo nad čudima! A  podaci s nepobitnim činjenicama iz drevnih vrema i mnogi drugi se nalaze u knjigama istine, koje objavlјuje Izdavač „Miroslav“, Beograd, Goce Delčeva 15, tel 011/297-0875, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., među kojima su i knjige na desetercu: „Ilijada“, „Odiseja“, „Enejida“ i „Rgvede“..

Pošto su počeli izbori za predsednika u Republici Srbiji, treba upitati sve stranke i sve kandidate, da li će se opredeliti, da u svom nastupu pred biračima – osvetle ovu istinu o podacima iz drevnih vremena, gde se spominju odlike srpske (slovenske) države i kulturne baštine.

 S poštovanjem,

Slobodan Jarčević, sr

 

PS

Obaveštavam Vas, da su mnoge redakcije, kako smo Vas i ranije obavestili, posle mog prvog članka o Solarićevom zapisu - da je jezik sanskrit u Indiji – stari srpski jezik, blokirale prijem mojih saopštenja. A posle članka da su Rumuni i Moldavci stvoreni od Srba i njihovi jezici od latinskog - od 16. do 19. stoleća Nove ere, pojavile su se redakcije koje su blokirale prijem mojih dopisa. Molio bih Vas, da im ovaj članak vi dostavite, jer vaš e-mail nisu registrovali za blokadu. Hvala Vam. Evo spiska tih redakcija (a posle ovog članka, sutra će ih, verovatno, biti i više).

No, dužan sam Vas obavestiti, da poslednjih dana više ne obaveštavaju da blokiraju ovakve dopise. Hvala Bogu.