Vlada RSK u u prognostvu

S. Jarčević: Tužba zbog falsifikata istorije

jarcevicUZALUDNO ŠKOLOVANјE - XV - TUŽBA ZBOG FALSIFIKATA ISTORIJE

Nastavlјam s opisima falsifikovane istorije Srba i ostalih Slovena i današnji prilog će najbolјe potvrditi da se uzaludno školujemo, jer iz udžbenika učimo izmišlјotine o slovenskim narodima. A one su baze mnogih društvenih nauka. Na veliku žalost svih Slovena, videće se, da zvanični slovenski naučnici ne uočavaju jedan falsifikat, koji bi prepoznao svaki učenik viših razreda osnovne škole. Falsifikat se nalazi u ruskim udžbenicima i glasi – Rusi su došli s Balkana, preko Karpata, u Rusiju u 7. stoleću Nove ere, a u srpskim udžbenicima piše – Srbi (i ostali Južni Sloveni) su došli iz Rusije, preko Karpata, na Balkan u 7. stoleću Nove ere!!! Da li je moguće da ovo trpe profesori istorije i enciklopedisti u svim slovenskim državama?! A svi ti stručnjaci su poslednjih decenija opominjani o ovom strahovitom i naivnom falsifikatu, ali se nisu obazirali na te opomene.

Ovih dana je, konačno, prof Univerziteta u Moskvi, dr Božidar Mitrović, podneo tužbu u Beogradu, protiv odgovornih u Ministarstvu prosvete Republike Srbije, jer je u školama i na univerzitetima Srbije u nastavni program unesen falsifikat, da su Srbi doselјeni na Balkan iz Rusije – u 6. i 7. stoleću posle Hrista, a Rusi doselјeni s Balkana u Rusiju, takođe, u 7. stoleću posle Hrista. Prof dr Božidar Mitrović je pokrenuo krivični postupak kod Republičkog javnog tužioca, u Beogradu. On je, na osnovu utvrđene krivične odgovornosti, zatražio da se za svakog člana ovog zločinačkog udruženja izreknu adekvatne mere - predviđene Krivičnim zakonikom, a posebno mere bezbednosti: zabrane vršenja izdavačke delatnosti i opoziva s dužnosti u oblasti obrazovanja za pristalice falsifikovane germanske istorije o Slovenima (čl. 79. i čl. 85 KZ). Dalče. kazna se odnosi na lica koja propagiraju nemačku KOLONIJALNU ISTORIOGRAFIJU o navodnom doselјavanju SloVena na Balkan, a odgovorna su prema čl. 79 i čl. 87 KZ. Treba da im se oduzmu knjige, brošure, novine i imovinske koristi od prodaje i plasmana tih predmeta (čl. 91 KZ), u kojima se propagira nemačka KOLONIJALNA ISTORIOGRAFIJA - o navodnom doselјavanju SloVena na Balkan. Traži i da se javno objave presude (čl. 79 i čl. 89 KZ) o kažnjavanju propagatora nemačke KOLONIJALNE ISTORIOGRAFIJE - o navodnom doselјavanju SloVena na Balkan.


            Postupak prof. dr Božidara Mitrovića je najsnažniji udarac na stavove i današnjeg prof. Filozofskog fakulteta u Beogradu i rukovodioca Vizantološkog instituta, dr Radivoja Radića, koji brani izmišlјotinu kolonijalnu nemačku istoriografiju – što je izneo u svojoj knjizi „Klio se stidi“.

Falsifikati o Srbima i drugim Slovenima se polako shvataju i sreća je da će tome pomoći i najavlјeni (u decembru 2017.) međunarodni opštenaučni skup, na kojem će se posvetiti pažnja i prepoznavanju odlika različitih kultura, a uz to će se tragati za poreklom evropskih naroda, njihovim jezicima i njihovom kulturnom baštinom – u drevnim vremenima.  I svakoko, lako će se dokazati da su prapostojbine Slovena i današnja Rusija i Helm (Balkan).

            Upućujem Vas na činjenicu da je Izdavač „Miroslav“, Beograd, Goce Delčeva 15, tel 011/297-0875, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. objavio mnoge knjige o falsifikovanoj kolonijalnoj germanskoj istoriji Slovena. Ovaj izdavač ima i pesme prepevane na deseterac: „Ilijada“, „Odiseja“, „Enejida“ i „Rgvede“, u kojima se prepoznaje da je reč u njima o precima Slovena u drevnim vremenima.

            Pošto su počeli izbori za predsednika u Republici Srbiji, treba upitati sve stranke i sve kandidate, da li će se opredeliti, da u svom nastupu pred biračima – osvetle ovu istinu o podacima iz drevnih vremena, gde se spominju odlike srpske (slovenske) države, imena plemena, verskih obreda, jezika i kulturne baštine, čime se osporava germanska tvrdnja da su se naši preci opismenili tek u 9. stoleću Nove ere.

 S poštovanjem,

Slobodan Jarčević, sr