Vlada RSK u u prognostvu

S. Jarčević: Troja nije u maloj Aziji

jarcevicUZALUDNO ŠKOLOVANјE - XVI - TROJA NIJE U MALOJ AZIJI -

Nastavlјam s opisima falsifikovane istorije Srba i ostalih Slovena i treba zahvaliti prof. dr Božidaru Mitroviću, koji nas je upozorio, da postoje odredbe zakona u Srbiji – kojima se predviđaju kaznene mere protiv onih koji falsifikuju istoriju i onih koji je takvu podržavaju i unose u školske i univerzitetske knjige – o čemu Vam je upućen dopis. Neverovatno je, da slovenski državnici i naučnici nisu shvatili, da je istorija Slovena falsifikovana na osnovu protivslovenske stratetije germanskih i romanskih država, uz pomoć Vatikana. A to bi, kako uvek ponavlјam, uočili i učenici viših razreda osnovnih škola. Bilo bi dovolјno da pročitaju jedan stih u Homerovoj «Ilijadi», koji najjasnije opisuje, da je Troja (Ilij) daleko od morske obale, a ne u njenoj blizini, kako su to nemački državnici i naučnici falsifikova, preko Šlimana, čija izjava je prihvaćena u istorijskoj nauci - da je Troja u Maloj Aziji, šest kilometara od morske obale.

A Homer obaveštava kako je more daleko od Troje (Ilija), te se, na osnovu toga, može poverovati akademiku Milutinu Jaćimoviću, koji je objavio knjigu o Troji na mestu Skadra u današnjoj Albaniji. Evo tog jasnog stiha, koji bi razumeo, da ponovim, i učenik višeg razreda osnovne škole. Odnosi se na završenu bitku Ahejaca i Trojanaca na morskoj obali, pa Hektor obaveštava Trojance - da će se odmaknuti od neprijatelјa i noć provesti daleko od mora i daleko od grada Troje. A mesto prenoćišta je pored reke, a nikakve reke nema u Maloj Aziji, gde je Šliman, falsifikatom, smestio Troju (Ilij):

„... Tad Trojance opet sakupio,

Sakupio blistavi Hektore.

Odmak'o ih daleko od lađa,

Pored jedne reke virovite,

Okolo je pucala čistina...

Ovde ćemo celu noć do zore,

Baš do zore ranosvanke lepe,

Palit' vatre sjajom do nebesa...“ – str. 40, drugog toma.

Da opet spomenem postupak prof. dr Božidara Mitrovića, jer je, tužbom pomagača ovog falsifikata, zadao najsnažniji udarac  i stavu današnjeg prof. Filozofskog fakulteta u Beogradu i rukovodioca Vizantološkog instituta, dr Radivoja Radića, koji brani falsifikovanu kolonijalnu germansko-romansku i vatikansku istoriografiju – što je izneo u svojoj knjizi „Klio se stidi“.

Falsifikati o Srbima i drugim Slovenima se polako shvataju i sreća je da će tome pomoći i najavlјeni (u decembru 2017) međunarodni opštenaučni skup, na kojem će se posvetiti pažnja i prepoznavanju odlika različitih kultura, a uz to će se tragati za poreklom evropskih naroda, njihovim jezicima i njihovom kulturnom baštinom – u drevnim vremenima.  I svakoko, lako će se dokazati da su prapostojbine Slovena i današnja Rusija i Helm (Balkan).

            Upućujem Vas na činjenicu da je Izdavač „Miroslav“, Beograd, Goce Delčeva 15, tel 011/297-0875, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. objavio mnoge knjige o falsifikovanoj kolonijalnoj germanskoj istoriji Slovena. Ovaj izdavač ima i pesme prepevane na deseterac: „Ilijada“, „Odiseja“, „Enejida“ i „Rgvede“, u kojima se prepoznaje da je reč u njima o precima Slovena u drevnim vremenima.

            Pošto su počeli izbori za predsednika u Republici Srbiji, treba upitati sve stranke i sve kandidate, da li će se opredeliti, da u svom nastupu pred biračima – osvetle ovu istinu o podacima iz drevnih vremena, gde se spominju odlike srpske (slovenske) države, imena plemena, verskih obreda, jezika i kulturne baštine, čime se osporava germanska tvrdnja da su se naši preci opismenili tek u 9. stoleću Nove ere.

 S poštovanjem,

Slobodan Jarčević, sr