Vlada RSK u prognonstvu

jarcevicSlobodan Jarčević, Član Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 11. jun  7526 (2018)

PREDSEDNIK VLADE REPUBLIKE SRBIJE

NјENA EKSELENCIJA ANA BRNABIĆ

11.000  B E O G R A D, Nemanjina  11, tel/faks: 3620-115, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SRBE PRISILILI NA PROMENU VEROISPOVESTI

            Vaša Ekselencijo,

Oprostite što se obraćam peti put Vašoj Ekselenciji - podstaknut izjavom Vaše Ekselencije na Vidovdan - 28. juna 7525 (2017) u Skupštini Republike Srbije, da ćete, u svojstvu predsednika Vlade Republike Srbije, činiti sve da se unapredi prosveta, te sam i sada odlučio da Vašoj Ekselenciji skrenem pažnju na očigledne (ogromne) falsifikate u društvenim naukama Srbije i ostalih slovenskih država, čime se srpska (slovenska) kulturna baština otuđuje, ili prepusta zaboravu. Uz ovakva krivotvorenja u društvenim naukama, preci svih Slovena se predstavlјaju za pripadnike necivilizovanih i divlјih plemena, koja su stekla pismenost tek u 9. stoleću Nove ere, kad su, po tom falsifikatu, i pokršteni.  Nema nijednog državnika na svetu koji ne bi preduzeo odgovarajuće mere, kad bi neko njegovom narodu uništio (ili sebi prisvojio) kulturnu baštinu - u bilo kojim razmerama i iz bilo kojeg vremena. Nadam se, da će Vaša Ekselencija razumno postupiti prema činjenici - da je kulturna baština Srba i ostalih Slovena izbrisana i nema je od drevnih vremena do Srednjeg veka. A potrebno je da istina o povjesti (istoriji) Srba i ostalih Slovena bude prisutna u školskim, univerzitetskim i naučnim delima svih društvenih nauka.

RSK memo640

Br. 21/18 – 03. maj - 7526 (2018)

DRŽAVNIK SRBIJE O HRVATSKOM GENOCIDU

                Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvu već godinama upućuje predloge državnicima Republike Srbije, Republike Srpske i Republike Crne Gore - da se hrvatski zločin genocida nad Srbima, Romima i Jevrejima u Drugom svetskom ratu iznese pred UN, druge međunarodne organizacije i međunarodne sudove, ali nijedan zvanični korak o tome nije učinjen. Čak se prećutkuje i hrvatski zločin genocida nad Srbima Krajišnicima, koje je Hrvatska, od 1990. do 1995. prognala iz okupirane RS Krajine (Zone pod zaštitom UN) i iz hrvatskih gradova – u broju od 800.000. Usput je Hrvatska zaplenila svu pokretnu i nepokretnu imovovinu prognanih Srba i Srbima oduzela status državotvornog naroda, a lišila ih je i osnovnih lјudskih prava.

RSK memo640

Br. 15/18 – 16. april - 7526 (2018)

 

HRVATSKA –  I DANAS GENOCIDNA

            Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvu Vas upućuje – da je beogradski dnevni list „Politika“ objavio (danas) istinu o odlikama Hrvatske – kao genocidno-fašističke u Drugom svetskom ratu, a te odlike neguje i danas,  jer je prognala 800.000 pravoslavnih Srba od 1990. do 1995, lišila ih lјudskih prava i zaplenila im svu pokretnu i nepokretnu imovinu, ne obazirući se na međunarodno pravo – po kojem je privatna svojina nenarušiva.  

RSK memo640

Br. 20/18 – 29. april - 7526 (2018)

HRVATSKA DUGUJE PRIZNANјE SVOG GENOCIDA

            Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvu Vas podseća da hrvatski državnici i hrvatske ustanove društvenih nauka nisu priznale strahoviti hrvatski zločin genocida u Drugom svetskom ratu nad Srbima, Romima i Jevrejima, koji je najmasovnije obavlјen u Koncentracionom logoru smrti u Jasenovcu, od 1941. do 1945. godine.

RSK memo640

Br. 7/18 – 9. III 7526 (2018)

PREDSTAVNIŠTVU UJEDINjENIH NACIJA i PREDSTAVNIŠTVU EVROPSKE UNIJE

B E O G R A D

HITLER: HRVATSKA DA ISTREBI SRBE


            Poštovana gospodo,


            Dnevni list „Politika“ iz Beograda je juče (8. marta 2018),  objavila, na strani 04, izjavu američkog istoričara, poreklom iz Mađarske, dr Andraša Deaka, koji je decenijama izučavao stvaranje i suštinu fašističke Nezavisne Države Hrvatske u Drugom svetskom ratu (1941-1945). Njegov zaključak je - glavni cilj Nezavisne Države Hrvatske je bio da biološki istrebi pravoslavne Srbe, a deo da prevede iz pravoslavne u katoličku veru i da ih prisili na pripadnost hrvatskoj naciji. Drugi zaključak je, ističe američki naučnik dr Andraš Deak, istina o ponašanju Vatikana, vrhunske ustanove Rimokatoličke crkve. Vatikan je, navodi čestiti američki istoričar, pomogao stvaranju fašističke hrvatske države, koja je imala zadatak, da pored Jevreja i Roma, potpuno biološki istrebi pravoslavne Srbe. Tvrdi, da Hrvatskoj nisu bile glavne žrtve Romi i Jevreji, nego pravoslavni Srbi. Ovako objašnjava taj hrvatski državni cilj:


            „... To su bili Srbi, tako su naglašavali fašistički lideri Hrvatske. Zato Srbi i drugi pravoslavci čine najveći broj žrtava u hrvatskom logoru smrti 'Jasenovac' i na drugim stratištima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Naravno, to nije zaustavljalo ubice u 'Jasenovcu' da masakriraju Jevreje i Rome, takođe“.