Vlada RSK u prognonstvu

jarcevicUZALUDNO ŠKOLOVANјE - XV - TUŽBA ZBOG FALSIFIKATA ISTORIJE

Nastavlјam s opisima falsifikovane istorije Srba i ostalih Slovena i današnji prilog će najbolјe potvrditi da se uzaludno školujemo, jer iz udžbenika učimo izmišlјotine o slovenskim narodima. A one su baze mnogih društvenih nauka. Na veliku žalost svih Slovena, videće se, da zvanični slovenski naučnici ne uočavaju jedan falsifikat, koji bi prepoznao svaki učenik viših razreda osnovne škole. Falsifikat se nalazi u ruskim udžbenicima i glasi – Rusi su došli s Balkana, preko Karpata, u Rusiju u 7. stoleću Nove ere, a u srpskim udžbenicima piše – Srbi (i ostali Južni Sloveni) su došli iz Rusije, preko Karpata, na Balkan u 7. stoleću Nove ere!!! Da li je moguće da ovo trpe profesori istorije i enciklopedisti u svim slovenskim državama?! A svi ti stručnjaci su poslednjih decenija opominjani o ovom strahovitom i naivnom falsifikatu, ali se nisu obazirali na te opomene.

jarcevicUZALUDNO ŠKOLOVANјE - XIV - ALBANCI – VEŠTAČKA NACIJA AUSTRIJE -

Nastavlјam s opisima falsifikovane istorije Srba i ostalih Slovena. Skrećem Vam pažnju na izdanje beogradskih „Večernjih novosti“ od 5. marta (nedelјa) 2017. godine, u kojem je objavlјen poduži članak novinara Ivana Miladinovića: „Kako je Beč stvorio albansku naciju“. Podaci o tome su neoborivi, jer su iz arhive u Beču, u kojima je zapisana odluka Vlade Austrije, u 19. stoleću, da se onemougući stvaranje Srbije na svim srpskim zemlјama, pa je odlučeno, uz druge protivsrpske mere, da se na teritoriji današnje Albanije stvori albanska nacija – tako što će se veliki deo Srba, uz pomoć Turske, islamizirati i prozvati Albancima. Člankom Ivana Miladinovića se ruši sve ono što je jugoslovenska i srpska istorijska nauka pisala o Šištarima i falsifikovala, da su oni potomci antičkih Ilira. Ovo je snažan udarac na stavove i današnjeg prof. Filozofskog fakulteta u Beogradu i rukovodioca Vizantološkog instituta, dr Radivoja Radića, koji brani izmišlјotinu da su Šiptari starosedeoci Balkana i potomci Ilira – što je izneo u svojoj knjizi „Klio se stidi“.

jarcevicČlan Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 03. mart 7525 (2017)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE - XII - AHIL – SLIKA KRALjEVIĆA MARKA

Nastavlјam da u članke unesem ponešto iz sadržaja Homerove „Ilijade“, što osporava tvrdnje u zvaničnim društvenim naukama celog sveta, po kojima su preci Srba (Slovena) u Antici i drevnim vremenima bili divlјaci i necivilizovani. To su prethodnih stoleća uneli u naučne knjige naučne ustanove germanskih i romanskih država i Vatikan, a sadržaji „Ilijade“ upućuju na činjenice, da su preci Srba (Slovena) učesnici Trojanskog rata u 13. stoleću pre Nove ere. Kao što ti sadržaji otkrivaju, da je Troja (Ilij) bila na srpskoj zemlјi na Helmu (Balkanu), a ne u Maloj Aziji, kako je to falsifikovao navodni nemački istraživač Šliman, oni vrlo jasno predstavlјaju i običaje i kulturnu baštinu srpskih (slovenskih) predaka, od čega se mnogo toga zadržalo i kod današnjih pokolјena Srba (Slovena).  

jarcevicSLOBODAN JARČEVIĆ: Član Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 05. mart 7525 (2017)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE - XIII - SRPSKI VERSKI OBRED U „ILIJADI“ -

Nastavlјam s opisima sačuvanih podataka o najstarijoj povjesti (istoriji) evropskih naroda, čiji se tragovi mogu prepoznati i u današnjim odlikama slovenskih jezika, kulturne baštine, verskih običaja, itd. Naravno, u ostalim evropskim jezicima (romanskim i germanskim) toga nema,  jer su oni novi, o čemu nas upoznaju enciklopedijske odrednice, u kojima piše - da su ti jezici stvoreni tek od 12. do 19. stoleća nove ere (istovetno kao mađarski i rumunski). Znači, srpska (slovenska) kultura i jezik sežu u najdavnija vremena, te je neverovatno da je to falsifikovano u zvaničnoj povjesti (istoriji) evropskih naroda, gde je ubeleženo da su Sloveni bili nekulturni i nepismeni sve do 9. stoleća Nove ere, kad su opismenjeni i pokršteni.

jarcevicČlan Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 01. mart 7525 (2017)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE - XI - GRAD IZMEĐU MORA I TROJE -

I u jedanaestom saopštenju, uz uopšteno osporavanje tvrdnjegermanske i romanske povjesne (istorijske) nauke - da se legendarna Troja (Ilij) nalazila u Maloj Aziji, a ne na srpskoj zemlјi na Helmu (Balkanu) - u drugom milenijumu pre Nove ere, prikazujem stihove „Ilijade“, u kojima se prepoznaje – da je grad Troja (Ilij) daleko od morske obale, a ne blizu, kako je to objašnjavao nemački istraživač Šliman, da bi Troju sklonio sa srpske zemlјe i smestio u Malu Aziju. Nјegovu podvalu o Troji u Maloj Aziji, nažalost, prihvatila je istorijska nauka u celom svetu. Navodna Troja u Maloj Aziji je od morske obale samo 6 km, a u „Ilijadi“ piše da se između Troje i mora nalazi jedan grad i da su more, taj grad i Troja udalјeni međusobno, što ne odgovara prostoru u Maloj Aziji, jer je tamo od navodne Troje (Ilija) do mora samo 6 km. Uz ovu činjenicu, stih u „Ilijadi“ opisuje drevna plemena s Helma (Balkana) i kaže se da su saveznici Trojancima. A da je grad Troja (Ilij) bio u Maloj Aziji, onda bi im saveznici bila plemena iz Male Azije, a ne s Helma (Balkana).