Vlada RSK u prognonstvu

jarcevicSlobodan Jarčević, Član Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 17. februar 7525 (2017)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE - III - LATINSKI STVOREN OD SRPSKOG (SLOVENSKOG) JEZIKA –

I u trećem saopštenju će se videti – da ni najškolovaniji u srpskim, pa i slovenskim, zemlјama nisu saznali o povjesti (istoriji) i jezicima ni ono što bi morali znati polaznici osnovnih škola. Ova istina o srpskom (slovenskom) jeziku i povjesti (istoriji) je uklanjana iz naučnih dela, školskih i univerzitetskih udžbenika, te istinu o evropskim i svetskim jezicima nisu saznali ni doktori nauka, ni akademici. A tim prikrivanjem je sledilo i „naučno“ tumačenje da su Sloveni bili nepismeni do 9. stoleća Nove ere, a videli smo da Pavle Solarić navodi 1823. godine – da je u latinskom jeziku 6.000 srpskih (slovenskih) reči, a da su Rimlјani mešavina srpskih (slovenskih) plemena (Etruraca i Trojanaca) i latinskih plemena. Kao što je na bazi srpskog (slovenskog) stvoren latinski jezik, tako je u Srednjem veku latinski jezik poslužio za stvaranje jezika Zapadne Evrope, Mađarske,  Rumunije i Moldavije (italijanski je stvoren u 11. stoleću, a ostali od 12. do 19. stoleća Nove ere).

jarcevicSlobodan Jarčević, Član Srpske razvojne akademije (RAS) u Beogradu, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 16. februar 7525 (2016)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE-II - OD SRBA STVORENI RUMUNI –

I ovim drugim saopštenjem će se videti – da ni najškolovaniji nisu saznali o povjesti (istoriji) i jezicima ni ono što bi morali znati polaznici osnovnih škola. Šta to znači? Jednostavno, ova istina o srpskom (slovenskom) jeziku i povjesti (istoriji) je uklanjana iz naučnih dela, školskih i univerzitetskih udžbenika, te istinu o evropskim i svetskim jezicima nisu saznali ni doktori nauka, ni akademici. A tim prikrivanjem je uklonjena i činjenica o pretvaranju Srba u Rumune i Moldavce, od 16. do 19. stoleća Nove ere, što su učinile romanske i germanske države, uz pomoć Vatikana i Turske. Današnjem stanovništvu Rumunije i Moldavije se pripisuju odlike Rimlјana (navodno su romanski narodi), a videli smo da Pavle Solarić navodi 1823. godine – da je u latinskom jeziku 6.000 srpskih (slovenskih) reči, a da su Rimlјani mešavina srpskih (slovenskih) plemena (Etruraca i Trojanaca) i latinskih plemena.

srđ(Na naslovnoj slici je Aleksa Šantić sa novinarima časopisa "Srđ" kojeg su izdavali Srbi iz Dubrovnika)

Br. 32/17 – 6. II - 7525 (2017)

I SRBI TVORCI SVOG STRADANјA – XVII - DUBROVNIK – SRPSKA DRŽAVA

Vlada i Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu Vam skreću pažnju o strahovitom pokolјu Srba u Drugom svetskom ratu - što učiniše: Hrvati (katolici i muslimani), Nemci (i Austrijanci), Mađari, Šiptari i Bugari. Takav pokolј nad Srbima je bio i u Prvom svetskom ratu – što učiniše Austrougari, Nemci, Šiptari i Bugari. U svakom je pobijeno Srba više od  miliona. Uz to, Srbi su gubili istorijske zemalјe, od Srba su se stvarale nesrpske nacije, srpski jezik se označavao drugim imenima (makedonskim, hrvatskim, bošnjačkim, crnogorskim...), srpsko kulturno blago je proglašavano blagom drugih naroda, Srbi su prisilјavani da iz pravoslavne vere prelaze u katoličku i islamsku... Ove genocidne mere nad Srbima su sprovođene i pre 20. stoleća, a i u vreme razbijanja Jugoslavije od 1990. do 1999. godine. Sve je to programirano (stolećima) u kabinetima državnika Zapadne Evrope, Vatikana i Turske. Srpski državnici i srpski naučnici nisu shvatali - da je reč o strategiji, od koje spomenute države nikad ne odustaju, te nije odgovarajuće postupano, da bi se to sprečilo ili, na neki način, izbeglo. Srbi su se branili kad je to bilo kasno, pa su sledili ogromni lјudski gubici, okupacija srpske zemlјe, uništavanje i prisvajanje srpske kulturne baštine, itd.

jarcevic

Slobodan Jarčević, Član Udruženja književnika Srbije, Član Petrovske akademije nauka i umetnosti (Rusija)

11160 Beograd, Radivoja Markovića 12/5, Beograd, 15. februar 7525 (2016)

UZALUDNO ŠKOLOVANјE - I - SRPSKI (SLOVENSKI) JEZIK NAJSTARIJI –

Ovim saopštenjem će se videti – da ni najškolovaniji nisu saznali o povjesti (istoriji) i jezicima. Čak ni ono što bi morali znati polaznici osnovnih škola. Šta to znači? Jednostavno, ova istina o srpskom (slovenskom) jeziku je uklanjana iz naučnih dela, školskih i univerzitetskih udžbenika, te istinu o evropskim i svetskim jezicima nisu saznali ni doktori nauka, ni akademici. A tim prikrivanjem, u naučna dela je ubeleženo - da su Sloveni bili divlјi lјudi i da su se opismenili i pokrstili tek u 9. stoleću Nove ere. Taj falsifikat o Srbima (Slovenima) uporno brani prof. Filozofskog fakulteta u Beogradu i rukovodilac Vizantološkog instituta, dr Radivoj Radić, što je objavio u svoje dve knjige. „Srbi pre i posle Adama“ i „Klio se stidi“.

rskMemo2

Br. 28/17 – .29. I - 7525 (2017)

 

I SRBI TVORCI SVOG STRADANјA – XIV  - SRPSKE ZEMLjE DATE HRVATSKOJ -

            Vlada i Skupština Republike Srpske Krajine u progonstvu Vam skreću pažnju o strahovitom pokolјu Srba u Drugom svetskom ratu - što učiniše: Hrvati (katolici i muslimani), Nemci (i Austrijanci), Mađari, Šiptari i Bugari. To je obnovlјeni pokolј Srba, jer se takav desio i u Prvom svetskom ratu – što učiniše Austrougari, Nemci, Šiptari i Bugari. U svakom je pobijeno Srba više od jednog miliona. Uz to, Srbi su gubili istorijske zemalјe, od Srba su se stvarale nesrpske nacije, srpski jezik se označavao drugim imenima (makedonskim, hrvatskim, bošnjačkim, crnogorskim...), srpsko kulturno blago je proglašavano blagom drugih naroda, Srbi su prisilјavani da iz pravoslavne vere prelaze u katoličku i islamsku... Ove necivilizovane i genocidne mere nad Srbima su sprovedene odavno, a i u vreme razbijanja Jugoslavije od 1990. do 1999. godine. Sve je to programirano (stolećima) u kabinetima državnika Zapadne Evrope, Vatikana i Turske. Srpski državnici i srpski naučnici nisu bili svesni - da je reč o strategiji - od koje spomenute države nikad ne odustaju, te nije odgovarajuće postupano, da bi se to sprečilo ili, na neki način, izbeglo. Srbi su se branili kad je to bilo kasno, pa su sledili ogromni lјudski gubici, otimanje srpske zemlјe, uništavanje i prisvajanje srpske kulturne baštine, itd.