Vlada RSK u prognonstvu

rskMemo2

Br. 2028/16 –27. DECEMBAR 7525 (2016)

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, 11001, BEOGRAD, Knez Mihajlova 35

Predsednik dr Vladimir Kostić

PROF. DR RADIĆ BRANI IZMIŠLjENU ISTORIJU – XIV

Gospodine Predsedniče,

Ne pišemo Vam samo u ime proganog srpskog naroda, od 1990. do 1995, iz Republike Srpske Krajine i Hrvatske, nego Vam pišemo u ime svih Srba, bez obzira na njihovu religioznu pripadnost, na osnovu koje su od Srba stvoreni Hrvati katolici i Bošnjaci muslimani i na njihovu zaivičajnu pripadnost, na osnovu koje su stvoreni od Srba Makedonci i Crnogorci. Sve se to desilo u prethodnim stolećima - kolonijalnim protivsrpskim merama Vatikana, Turske, Mletačke Republike, Austrije i komunističke Jugoslavije.

rskMemo2
Br. 2020/16 - 20. 12. 7525 (2016)

MAPA STVARANјA HRVATA – XI

Vlada Republike Srpske Krajine u progonstvu Vam preporučuje knjigu „Krst na križu“, pisca Ratka Dmitrovića, glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista „Novosti“ u Beogradu. Izdavač je NID Kompanija „Novosti“ ad, Beograd, 2016. godine.

rskMemo2

Br. 2027/16 - 27. 12. 7525 (2016)

Prof. SALIH SELIMOVIĆ, Novi Pazar

       PROTIVSRPSKE MERE

Sa svih strana, nažalost i iznutra, su delovanja protiv jednistva srpskog nacionalnog korpusa i države Srbije. To nije od juče, ali su srpski državnici, političari, naučnici i kulturni poslenici nalazili načina de se ta neprijatelјska delovanja u reletavnom miru kako tako amortizuju. Ako ništa da se barem verbalno, kulturom i naučnim stvaralaštvom suprotstave svakovrsnom nasilјu.

rskMemo2

Br. 2026/16 - 25. 12. 7525 (2016)

TRENUTNI GENOCID PROTIV SRBA

Vlada Repulike Srpske Krajine u progonstvu Vam prosleđuje tekst iz novina „Blic“, jer je potvrda strahovitih (genocidnih) mera protiv srpskog naroda, koje su u toku u Crnoj Gori, a kojima su prethodnile istovetne mere kad su se Srbi prisilјavali da prelaze u katolicizam, islamizam i da stvaraju nesrpske pravoslavne crkve, te da se zovu Makedoncima, Bosancima, Hrvatima... Priloženi tekst svedoči, da se sad prisilјavaju na pripadnost crnogorskoj (nesrpskoj) pravoslavnoj crkvi i nesrpskom crnogorskom narodu – a Crna Gora je samo zavičajno srpsko ime.

rskMemo2

Br. 2021/16 –21. DECEMBAR 7525 (2016)

SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, 11.001, B E O G R A D, Knez Mihajlova 35

Predsednik dr Vladimir Kostić

PROF. DR RADIĆ BRANI IZMIŠLjENU ISTORIJU – XI

Gospodine Predsedniče,

Ne pišemo Vam samo u ime proganog srpskog naroda, od 1990. do 1995, iz Republike Srpske Krajine i Hrvatske, nego Vam pišemo u ime svih Srba, bez obzira na njihovu religioznu pripadnost, na osnovu koje su od Srba stvoreni Hrvati katolici i Bošnjaci muslimani i na njihovu zaivičajnu pripadnost, na osnovu koje su stvoreni od Srba Makedonci i Crnogorci. Sve se to desilo u prethodnim stolećima - kolonijalnim protivsrpskim merama Vatikana, Turske, Mletačke Republike, Austrije i komunističke Jugoslavije.