Banjalučka regija

  Indeks članaka

   
  Područije opštine Kotor Varoš je arheološki i istorijski veoma malo istraženo. Istorija beleži, da su na ovim prostorima postojala naselja u dalekoj prošlosti, čak i u periodu neolita. Ovo područje su tada naseljavali Iliri. U IV vijeku p. n. e. na ovo područje su prvi put prodrli Kelti, koji su se u više navrata zadržavali na području Republike Srpske, BiH. Pred kraj starog vijeka područje oko rijeke Vrbas, Vrbanje i Sane naseljavalo je tračansko pleme Mezeji. U I vek u ovo područje osvajaju Rimljani koji postepeno asimiliraju Mezeje i angažuju ih u svoje legije i svoju mornaricu. Iz tog perioda postoji više lokaliteta koji ukazuju na rimske građevine. U sedmom vijeku ovo područje naseljavaju Južni Sloveni. Slovenizacijom ovog dela Balkanskog poluostrva tu se formiraju prve državice Južnih Slovena. Prvi pisani dokumenti o naselju na ovom području datiraju iz 1323. i 1412. godine. To je povelja Stefana II Kotromanića (bosanskog bana od 1322. do 1353. godine), koji daruje Vukosavu Hrvatiniću 1322. godine župe Danicu i Vrbanju sa gradovima Ključem i Kotorom kao lični posed, zato što mu je ovaj pomogao prilikom preuzimanja vlasti u sukobu sa Babunićima. Ovaj feudalni posed Hrvatinića je kasnije, 1404. godine još više proširio Hrvoje Vukčić Hrvatinić (Stjepančić), koji se nazivao gospodarem Donjih kraja (područje od rijeke Vrbasa do preko Sane a kasnije je još više prošure).
     
      nekad
   
       sad

  Design by Novica.info