Sarajevska regija , Romanija i Podrinje - Milići

Indeks članaka

526px Milići grb.svg

Opština Milići locirana je u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj . Proteže se na površini od 285 km 2 brdovitog terena, nadmorske visine od 250 do 1500 m . Umjerena klima, mnoštvo vodotokova, obilje zelenila i privrednih dobara , vrijedni i inventivni građani omogućili su da se opština svrsta u razvijene opštine u Republici Srpskoj . Lokacija na magistralnom putu Sarajevo – Beograd posebna je referensa za tranzitne aktivnosti .

Spada u srednje naseljene opštine sa oko 12.272 stanovnika koliko je imala po popisu 2013. godine .

O životu na ovim prostorima svjedoče jako prisutni stećci koji se nalaze na cijeloj teritoriji opštine . Iznad sela Gerovi postoje ostaci grada – tvrđave koji je, po predanju,polovinom petnaestog vijeka izgradila Jerina (Irina), Srpska despotica grčkog porijekla iz porodice Kantakuzena, žena despota Đurada Brankovića .

Turski putopisac Elvija Ćelebi opisuje ove prostore u periodu turske okupacije oko 1460. godine . Prespavavši u Novoj Kasabi, Ćelebi je zapisao : „To je divna i krasna kasaba na jednom dolovitom, prostranom i močvarnom terenu s baščama i vinogradima . Ima oko 170 kuća koje su u dobrom stanju .“

Opština Milici postojala je od 1945. godine u sastavu sreza Vlasenica . Teritorijalnom reorganizacijom Socijalističke republike Bosne i Hercegovine ukinuta je 1962. godine, da bi nakon izrade studije ekonomske opravdanosti, ponovo bila formirana 1992. godine.

Opštinsko središte Milići intenzivniji razvoj bilježi u poslednjih pedesetak godina . Prepoznatljivo po lokaciji na dvije rijeke, prvi privredni kapacitet iz oblasti prerade drveta, koristio je energiju rijeke Jadar .

Eksploatacija rude boksita odredila je da mjesto prvobitno liči na rudarsko naselje, a daljnim razvojem izgrađeni su svi potrebni sadržaji koji grad čine vrlo ugodnim za život.

Na opštini je kontinuirano rađena putna infrastruktura prema svim dijelovima opštine, a u poslednje vrijeme puno se radi na popravljanju kvaliteta putne mreže i otvaranju novih putnih pravaca .

Opština je organizovana u sedam mjesnih zajednica sa solidnom mrežom objekata u kojima se odvija lokalna samouprava .Opštinsko središte Milići locirano je u samom centru teritorije opštine što je posebna pogodnost za potrebe građana .

Mjesto je prepoznatljivo po infrastrukturi iz oblasti školstva , zdravstva , kulture, sporta, komunalnoj i privrednoj .

Milići su smješteni na dvije rijeke, Zelenom i Studenom jadru . Mjesto je prepoznatljivo po održavanju zelenih površina .

Stanovništvo opštine zaposleno je u rudarstvu, šumarstvu, drvnoj preradi i industriji ,komunalnim, trgovačkim, obrazovnim, zdravstvenim, kulturnim i državnim ustanovama na teritoriji opštine .

Postojanje nalazišta rude boksita , čija eksploatacija je posebno uticala na ubrzan razvoj mjesta i opštine u cjelini .

Značajne zalihe i eksploatacija nemetalnih sirovina, kao i eksploatacija šumskog bogatstva odredile su pravce razvoja privrede opštine .

Poljoprivredno zemljište na teritoriji opštine tipično je za razvoj stočarstva i voćarstva, što na ovom području ima značajnu tradiciju .

Obrazovanje na opštini Milići odvija se u predškolskoj ustanovi „Poletarac“, solidno izgrađenoj infrastrukturi osnovnih škola i modernom srednjoškolskom centru .

Dom zdravlja udovoljava potrebama građana, a reforma zdravstva doprinijeće još većem kvalitetu ove vrste usluga .

Kulturne i sportske potrebe odvijaju se u Domu rudara, kao centralnom objektu kulture i sportskom centru .

Zvanična prezentacija opštine Milići

milici nekad

 milici panorama

                                                                                 nekad                                                                                                              sad