Sarajevska regija , Romanija i Podrinje - Trnovo

Indeks članaka

grb Trnovo RS

U međuplaninskom prostoru Bosne i Hercegovine, južno od Sarajeva, smještena je opština Trnovo, čija površina iznosi oko 138 km², gdje prema poslednjim procjenama živi 3150 stanovnika.

Na zapadnom dijelu nalazi se planina Bjelašnica(2067 m), na južnom Treskavica (2088 m) i sjeveroistočnom Jahorina (1913 m).

Samo urbano područje Trnova karakteriše izdužen oblik, položen u pravcu sjever-jug, smješteno je u aluvijalnom proširenju rijeke Željeznice, a proteže se od naselja Tošića i Širokara na jugu do ulaza u kanjonski dio kojim je Trnovo na sjeveru odvojeno od FBiH.

Dužina urbanog područja iznosi oko 4,3 km, a njegova prosječna širina je oko 1,3 km, odnosno ukupna površina urbanog područja iznosi 567 ha.

U ovo područje uključen je dolinski, ravničarski dio rijeke Željeznice prosječne širine oko 500 m, te istočne i zapadne padine njenog oboda u pojasu od 400 do 600 m sa prosječnom nadmorskom visinom od 823 m.

Time je u urbano područje uključen i donji dio sliva desnih pritoka Željeznice, Ljušta i Širokarnica.

Pored geografskog i saobraćajni položaj ima vrijednost za opštinu Trnovo, obzirom da se Trnovo nalazi na magistralnom pravcu koji povezuje Jadransko more sa kontinentalnim zaleđem.

Trnovo ima i dosta veliku nadmorsku visinu i odlike umjereno-kontinentalne klime, pa usljed toga saobraćaj tokom zime se otežano odvija preko planinskog prevoja Rogoj(1161 m), koji vodi prema Foči, odnosno prema moru.

S druge strane dolinom rijeke Željeznice ide komunikacija koja ovo mjesto povezuje sa Sarajevom i drugim gradovima u unutrašnjosti.

Zvanična stranica opštine Trnovo

Opština Trnovo je opština Grada Istočno Sarajevo u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Opština Trnovo se sastoji iz dva dijela koja nisu teritorijalno povezana: sjeverni dio, sa Kijevom kao većim naseljem, i južni dio gde se nalazi naselje Trnovo i sjedište opštine.

U međuplaninskom prostoru Bosne i Hercegovine, južno od Sarajeva, na 25. kilometru magistralnog puta Sarajevo-Trebinje-Podgorica, smještena je opština Trnovo, čija površina iznosi oko 138 km², gdje prema poslednjim procenama živi oko 3.800 stanovnika. Gustina naseljenosti je 14,5 stanovnika po km².

Na zapadnom dijelu opštine nalazi se planina Bjelašnica (2067 m), na južnom Treskavica (2088 m) i sjeveroistočnom Jahorina (1913 m). Na području opštine i okoline izviru rijeke koje daju život ovim krajevima: Željeznica, Bijela rijeka, Crna rijeka, Miljacka, Bistrica i druge.

Samo urbano područje Trnova karakteriše izdužen oblik, položen u pravcu sjever-jug, smješteno je u aluvijalnom proširenju rijeke Željeznice, a proteže se od naselja Tošića i Širokara na jugu do ulaza u kanjonski dio kojim je Trnovo na sjeveru odvojeno od Federacije Bosne i Hercegovine. Dužina urbanog područja iznosi oko 4,3 km, a njegova prosječna širina je oko 1,3 km, odnosno ukupna površina urbanog područja iznosi 567 ha. U ovo područje uključen je dolinski, ravničarski dio rijeke Željeznice prosječne širine oko 500 m, te istočne i zapadne padine njenog oboda u pojasu 400-600 m sa prosječnom nadmorskom visinom od 823 m. Time je u urbano područje uključen i donji dio sliva desnih pritoka Željeznice, Ljušte i Širokarnice.

trnovoPored geografskog i saobraćajni položaj ima vrijednost za opštinu Trnovo, obzirom da se Trnovo nalazi na magistralnom pravcu koji povezuje Jadransko more sa kontinentalnim zaleđem. Trnovo ima i dosta veliku nadmorsku visinu i odlike umjereno-kontinentalne klime, pa uslijed toga saobraćaj tokom zime se otežano odvija preko planinskog prevoja Rogoj (1161 m), koji vodi prema Foči, odnosno prema moru. S druge strane dolinom rijeke Željeznice ide komunikacija koja ovo mjesto povezuje sa Sarajevom i drugim gradovima u unutrašnjosti.

trnovopr5gc0

 trnovo

                                                                              nekad                                                                                        sad