Popis sarajevskih Srba iz 1882. godine

Podaci o srpskom stanovništvu grada Sarajeva i sarajevskog kotara do kojih smo došli koristeći „Šematizam pravoslavne mitropolije Dabrobosanske“ iz 1882. godine predstavlјaju prvi precizan popis Srpskog pravoslavnog živlјa. Navedena su imena sela, broj kuća, duša i Krsne slave koje stanovništvo slavi. Tu su još neki zanimlјivi podaci, kao npr. imena paroha u parohijama.

Poslije Berlinskog kongresa 1878. Austro-Ugarska je dobila mandat da okupira Bosnu i Hercegovinu. Pravoslavno živlјe u Bosni i Hercegovini je najzad moglo da odahne. Završio se dugi period teškog života pod okupacijom Turaka. Srbi su najzad mogli da krenu u socijalni, kulturni i vjerski preporod, zbog malo bolјih prava koja su dobili u Austrougarskoj monarhiji.

„Šematizam pravoslavne mitropolije i arhidijaceze Dabrobosanske“ objavlјen je 1883 godine, a uredio ga je Đorđe Nikolajević arhimandrit. U to vrijeme Nјegovo Visokopreosveštenstvo arhiepiskop sarajevski, mitropolit dabrobosanski je bio Sava Kosanović.

U Šematizmu je bila vidlјiva velika sloboda pisanja, pa su se po prvi put sveštenici dali u prikuplјanje istorije o prvim srpskim vladikama u Bosni i Hercegovini. Na početku teksta se navodi da je po Mavru-Orbinu u Bosni 1141. godine bio vladika Vladislav, 1150. vladika Milovan, 1171. vladika Radigost, 1191. vladika Danil. U Šematizmu je navedeno i nekoliko detalјa koji govore da je Srpska pravoslavna crkva najzad počela da obnavlјa svoje pravoslavne objekte.

Po prvi put u Šematizmu je objavlјen spisak i popis pravoslavnog živlјa u parohijama i spisak pravoslavnih objekata u Bosni koje je sastavilo lokalno sveštenstvo.

Interesantni su podaci o stanovništvu grada Sarajeva i sarajevskog kotara po parohijama, kao i podaci o Krsnim slavama koje porodice u parohijama slave.

Parohija grad Sarajevo: Crkva parohijalna stara sv. Arhanđela Mihajla i nova posvećena Roždestvu presvete Bogorodice. – Ima kuća 311, a duša 3558. Paroh: Protoprezviter Stefan Baković, Jefimeri; Vasilije Stajić, ikonom; Gerasim Lalić, sakeliju; P. Maksimović, sveštenici. Đakon i učitelј Petar Đenić.

Svečari parohije grad Sarajevo slave:

Sv. Vasilija: Blažujevići, Trajkići, Krajišnik, Dvizčević, Glavašević, Aravitović, Matić.

Sv. Jovana: Nikolić, Petrović, Medić, Petrovići (Šorići), Vlače, Ajvazovići, Golijani, Kojići, Galamići, Šlјivići, Telembuhovići, Ninkovići, Misirlići, Labalovići, Mitrovići, Ajdukovići, Popići, Vuksići, Mihići, Skoplјaci, Bolјanići, Šajtovidžići, Božići, Tomići, Mihailovići (Bakalići), Bjelanovići, Mostići, Prodribabe, Josipovići, Lalići, Dunđe, Vasilјevići (Simidžije), Moćevići, Trivkovići, Lancići, Jankovići, Pešuti, Tanasići, Milanović, Andrić, Jovanovići, Krajina, Šalipur, Kenjić, Stanišić, Žulovići, Markanović, Trapara, Lejić, Božić, Božanić, Riđilović, Milošević, Čupo (Budeć), Pećanac, Šundić, Kalajdžić, Indžić, Zenica, Manjići, Krajina, Đurić, Janjetovići, Jovanović, Zec, Volodor, Todorović, Garalјević, Delić, Crnotrb, Mijobratović, Čočića, Zečević, Perendija, Nišlija, Filipović, Sjeranović, Petrović, Čubrilo, Kovačević, Jovanović (Komnen), Nuždić, Mostarac, Aleksić, Petrović (Lončarević), Gajić, Vlačić, Jerković, Pjević, Đerasović, Jevtić, Jokić, Lončarević (Stupar), Budićević, Damjanović, Jovanović, Despotović, Mirković, Krunić, Đurić, Maslošević, Čališić, Bajčeta, Mijatović, Vulišić, Milanović, Sarić, Kostić, Josipović (Lakić), Simić, Lazarević (Purajica), Babić, Bodulović, Mandić, Medenović, Tomanić.

Sv. Savu: Despići, Ristići, Jevtanovići, Rašević, Dražetovići, Jovanović, Varagić, Spasojević.

Časne Verige ap. Petra: Despotovići.

Sv. Atanasija vel.: Petrović, Stevković.

Vračeve: Oroščetović.

Sv. Trifuna: Divičić, Obrenović, Kreman, Kuršumdžić.

Sv. Simeona Bogoprimca: Jošilovići, Lazarević, Skočajić, Nikolajević.

Sv. Kirila: Šarkići.

Lazarevu subotu: Babići, Broćići, Čelikovići, Đurići, Tanasić, Zmajević, Vuković, Radić, Stanić.

Cvijeti: Mićić, Ostojić, Živković, Bakalić.

Sv. Duhove: Jovanovići (Melentić).

Sv. Đorđiju: Magarašević, Prokopić, Trivković, Nikolić, Maksimović, Čajkanović, Buharići, Pavlići, Kašiković, Batinić, Neimarevići, Zelenovići, Radovići (Tatrlići), Perišići, Marići, Kovačevići, Vulinovići, Đuričići, Gazivode, Starčevići, Bogdanovići, Tomići, Taninići, Krajnići, Jugovići, Likići, Glišići, Kučkovići, Lekići, Kapikurevići, Bujaci, Kovčići, Kosorići, Mićići, Stanišići, Majstorovići, Runjavci, Pušare, Klašnjevići, Božići, Šehići, Dakići, Cerovine, Nastići, Andrići, Sudarevići, Lazarevići, Kravlјače, Karkelјići, Čupići, Cince, Vasilјevići, Čarkići, Čeketalovići, Samoukovići, Milići, Durići, Karanovići, Avakumovići, Damjanovići, Budimlići, Mlinarevići Bokunovići, Kukići, Čoče, Rudalјi, Bojovići, Mojići, Popovići, Pjevići, Kulјanin, Šipovac, Pavlić, Đorđević, Mihailović, Petrović, Knežević, Filipović, Cumfa, Ćerović, Bilić, Jovanović, Maksimović, Pavlić, Šušić, Kovačević, Vidović, Petrovići, Kusmuk, Krajina, Samardžić, Mandić, Gajić, Gabelić, Pržunović, Zaharović, Mitrović, Čabak, Kumanović, Begenišić, Velјković, Bedrić, Bajlo, Mirović (Joldo), Lukić, Milјanović, Karabatak, Kovačević, Joksimović, Jovanović (Besarina), Sajdžić, Mićić, Ubojica, Damjanović, Mostarac, Maksimović, Tuševlјak, Lazarević, Đedović, Jovanovići, Damjanović, Mitrović, Ivanović, Abazović, Ždralo, Marković, Mitrić, Maksimović, Savić, Čečar, Erić, Milanović, Milić (Presličar), Bikalј, Milinković, Aščić, Glišić, Reković, Šaraba, Sikima, Dubar, Marković, Prgić, Ardijš, Tuzlić, Popović, Tošić, Ristić, Vuletić, Šlјivo, Plevlјak, Pavlović, Dragićević, Tutumrak, Šajtovdžić, Todorović, Babić, Indžić, Velјković.

Sv. Evang. Marka: Dimitrić.

Pror. Jeremiju: Andrić, Đurić.

Apost. Vartolomiju: Tubinovići, Panić, Pavlović.

Pror. Jelisiju: Damjanović.

Rođ. Sv. Jovana: Dukići.

Sv. Ap. Petra: Ilići (Kerlote), Nahod, Balaban, Andrić, Blagojević (Vračalija), Trtić (Jajčanin), Petković, Jevtanović.

Sv Vrače Besrebrenike: Lacmanović.

Sv. Iliju: Stankovići, Ardalovići.

Sv. Velikomuč. Panteliju: Vukovići, Veselinovići, Kalukdžići, Đurić, Petrović, Santrač.

Veliku Gospojinu: Zmijanović.

Malu Gospojinu: Trivković, Dunđerović, Popović, Jovanović.

Aćima i Anu: Jelići,  Vasovići,  Vasilјević,  Milanović,  Krtolina, Krunić, Vasić, Kukić, Perendija.

Zač. Sv. Jovana: Dragići.

Miholјdan: Đukići (Petrovići), Maonoge, Ćebedžić, Trifunović, Prva, Ilić, Lazarević.

Ap. Tomu: Markićevići, Gačanice, Bratići, Đurkovići Skarići, Pikulić, Krečić, Pajević, Kalјević, Stefanović, Vidović.

Sv. Evang. Luku: Bolјarići, Radovanovići, Avramovići, Stanojevići, Savići, Kreštalice, Radonje, Jevtići (Blagovčani), Mišovići, Malјukani, Kremani, Markićević, Urtić, Kunac, Jovanović, Šešlija, Maksimović, Delić, Savić (Mostarac), Petrović, Trivković, Nikolić, Čubrilo, Mitričević, Đurić, Radić, Sarajčić, Milošević, Lazarević, Sedmaković, Vuković, Šajtovdžić, Petković.

Sv. Velik. Dimitriju: Šenge, Kolašinci, Šejtanovići, Prdišakići, Brborovići, Dimitrijevići, Čabarkanz, Šobo, Mrda, Kostić (Ljuti), Buha, Nikolinović.

Sv. Vračeve Kuzmana i Damjana: Bogdanovići, Tintori, Maksimović.

Đurđic: Perendija, Stefanović, Šipovac, Manojlović, Marić, Božić, Stefanović, Marijanović, Milićević, Dublјević, Adamović, Taščić, Vidić, Nikašinović, Obućine, Kanazarovići, Janković (Čangrlјete).

Sv. Arhangela Mihaila: Milićevići, Zubovići, Filipovići, Vujevići, Malinići, Cvijanovići, Šarovići, Ješići, Šiškovići, Bukreši, Stankovići, Milinkovići, Ćurkovići, Ekmići, Mitrovići, Matijaševići, Krivić, Puzdrkć, Šaraba, Knežević, Radović, Gogić, Kujača (bogalј), Mitrović, Čuvida, Gacanica, Antunović, Repić, Jokić, Lemer, Gašić, Đerić, Zarić, Dimitrijević, Manojlović, Marić, Jevtić, Lukić, Terzić, Tasovac, Grujičić, Tanasković, Milovanović.

Sv. Kralјa Dečanskog: Stanišić, Molović, Gabelić, Banduka, Stevanović, Antonić, Dostavić, Sokolović.

Sv. Minu: Kalfić (Strugalija).

Sv. Jovana Zlatousta: Arnautović, Todorović, Popovići, Plakalović.

Sv. Gligoriju Neokesarijskog: Maksimović, Gavrić, Tanasić.

Sv. Klementa: Kebelјe, Trebe, Tošići, Đurović, Stefanović (Palikuća).

Sv. Alimpiju: Jaranovići.

Sv. Prvozvanog Andriju: Litrenjakovići.

Sv. Nikolu: Kosanovići, Nikolajevići, Baković, Novakovići Stanić, Joksimovići, Bijukovići, Fajdići, Kokoti, Malјukani, Lubure, Arsići, Tamburovići, Čabaci, Cvijići, Amalovići, Tričići, Šeperlići, Koprivice, Nikolići, Kunići, Ikonići, Piruše, Ćeburići, Zirojevići, Gigovići, Milidrazi, Brborovići, Punići, Aleksići, Kugići, Gučevci, Šošići, Pandžići, Kantoši, Zbilјkići, Starevići, Đurići, Seratlije, Cekovići, Kršići, Golubovići, Radulovići, Nјegići, Vaskovići, Kanazari, Radani, Musići, Dragićevići, Adrovići, Poluge, Bajalovići, Mihajilovići, Đokići, Macanovići, Jovanovići (Džikadije), Talići, Kokovići, Brkići, Eranovići, Spasojevići, Bogićevići, Petrovići, Trivkovići, Đekići, Šlјivići, Kavgići, Srškići, Kočevići, Šešanović, Glasinčići, Kariškovići, Surudžići, Lugušići, Rajevići, Otrilovići, Plemići, Kosmajci, Milešić, Ismarević, Vasić, Amal, Vitković, Ristović, Lučić, Velјković, Dragaš, Spasojević, Pantić, Erkačić, Vuković, Mićić, Ulјarević, Kovačević, Buač, Moskov, Velјić, Savić, Jelisić, Malić,Stolica, Dragašević, Drašković, Kalјalović, Šakota, Velјančić, Tomašević, Sarić, Milićević, Litra, Cincović, Milјanić, Šoja, Vukadinović, Ljubava, Đorđević, Cvjetić, Čorić, Stefanović, Petrović, Mijatović, Prpuša, Radić, Nuzdrić, Suždić, Živković, Pješevac, Novaković, Zeničanin, Mačak, Majkin (Đurić), Bugarinović, Policaja, Majuš, Nikolaki, Žarko, Mićić, Glišići, Obrenović (Sapača), Đebić, Srblјanović, Maksimović, Diović, Gavrilović, Milošević, Vasilјević, Nogić, Micić, Pandurević, Čelebija (Kalјalović, Cmilјanić, Starovlah, Šehovac, Tomanić, Kaluđerčić, Polić, Ilić, Kabeledžić, Mihajlović, Kanica, Gospić (Era), Tasović.

Sv. Spiridona: Rajkovići.

Sv. Ignjatiju: Šundići, Jevtići, Đokić, Rašić, Dunđerović.

Sv. Stefana Arhiđakona: Šikmani, Pamučine, Ćurtovići, Vulešići, Kovačevići, Krnjići, Čvagići (Staparevići), Dokolići, Dramušići, Adžovići, Tupajići, Lukići, Drcići, Uzunovići, Čovići, Vidakovići, Skenderovići, Kralјevići, Dilvarići, Odavići, Besarići, Bašagići, Milišić, Kamzić, Milinković, Jevtić, Šušlija, Pijuković, Savić, Pivac, Nešić, Amalović, Mucić, Puzdrić, Todorović, Obradović.

Za Protoprezviterat kotara sarajevskog se navodi da je ukupan broj kuća 1884, a duša 16286, kako slijedi:

Pale: Parohija sa 9 sela. Parohija crkve nema. Ima kuća 278. Duša 2448. Rodilo se 1883. godine muš. 65, a žen. 54. Umrlo muš. 36. žen. 24. Vjenčano 21.
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Pale 30 212
2. Gorović 20 154
3. Ljubogošta 30 254
4. Hodiđed 20 127
5. Vrhprača 36 382
6. Bogovići 8 90
7. Pribanj 32 289
8. Otičino 23 164
9. Šarkovići 79 776
Svega: 278 2448
Paroh: Protoprezviter Risto Novaković

Svečari parohije Pale slave:

Sv. Jovana: Marinković, Ćosić, Samardžić, Šelec, Petrović, Kusmuk, Efendić, Rakić, Vuković, Gutalј, Tadić, Bulanović, Samatović, Ćosić, Skokić, Starčević, Savić, Simanić, Gajović, Ćosović, Raić, Forcan, Bjelica, Stanišić, Ivković, Škipina.

Sv. Savu: Dostanić.

Lazarevu subotu: Šibonja, Loncić, Brčkalović, Golongra, Šarenac.

Cvijeti: Karavdić.

Đurđevdan: Kovačević, Đukić, Pešić, Kuntoš, Obletić, Terzić, Čečar, Abula, Gluavić, Gazivoda, Stanarević, Klačar, Kurcun, Trobok, Obradović, Avramović, Veselinović, Jevtić, Vuković, Gajović, Bojanić, Purković, Cerović, Lelekur, Mačar, Droca, Pelemiš, Cerovina, Kuroman, Čadžić, Bojat, Čajović, Lelek, Batinić, Šuković, Kurenović, Barvanović, Vladičić, Gujić, Pešić, Lepirović, Đukić.

Sv. Dimitriju: Milosavlјević, Zlikovac, Arnauče, Ćelperović.

Sv. arh Mihaila: Karadžić, Furtula, Šarac, Radović, Pejović, Kablarević, Dilberović, Pavlović, Erić, Mićanović, Bisagović, Paprica, Stanković, Šarčević, Ninković, Simović, Simanić, Brezović, Pečenica, Srdanović.

Sv. Luku: Rudić, Veselinović, Bukera, Lucić, Petrović, Mirković, Radojković, Velјović, Bačović, Čvorić, Čolopek, Vukotić, Danojlić, Milijanović, Matović, Rabotić, Kurcun, Lazić, Janković.

Sv. Simeuna Bogoprimca: Arelić, Lazarević.

Sv. Nikolu: Simić, Jasika, Ćirić, Kraišnik, Petrović, Jugović, Erić, Cicović, Živković, Lazić, Đokić, Blagojević, Gačanin, Simić, Kovačević, Grčić, Babić, Čorović, Drašković, Vuković, Bojađić, Aćimović.

Sv. Ariđ. Stevana: Pavičević, Polјaković, Tošić, Nešić, Baltić, Antović, Simatović, Ninković, Jakovlјević, Ršumović, Filipović, Pušić.

Sv. Pror. Jeremiju: Vujadinović, Ilić.

Sv. Aćima i Anu: Vukadinović, Tešanović.

Sv. Ignjatiju: Vitomirović.

Sv. Đurđic: Janković.

Sv. Petra i Pavla: Tijanić, Herleta.

Sv. evang.: Draginić.

Kralјa Dečanskog: Antonić, Bojanić.

Sv. Panteliju: Santrač, Torboser.

Sv. Muč Agatonina: Subotić.

Srđevdan: Simić.

Sv. Iliju: Teletina.

Vračeve: Bogdanović.

Mokro: Parohija sa 9 sela. Parohija crkve nema. Ima kuća 269, duša 2681. Rodilo se 1883. godine muš. 63. žen. 21. Vjenčalo se 22.
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Mokro 45 407
2. Jelovci 40 378
3. Bjelogorci 41 389
4. Reša 43 425
5. Biosko 39 404
6. Kozarovići 6 72
7. Petrovići 22 261
8. Dovlići 23 213
9. Močioci 10 132
Svega: 269 2681
Paroh: Kosta Novaković

 Svečari parohije Mokro slave:

Sv Jovana: Skokić, Ćeremidžić, Rakić, Gutić, Vasiljević, Bunijevac, Gavrilović, Petrović, Udovičić, Nikočić, Opančić, Baričanin, Jošilović, Gacić, Krsmanović, Derikonja, Sandić, Bučevac, Erić, Golić, Drinjak.

Sv. Savu: Kuzmanović.

Sv. Trifuna: Anić, Divčić.

Ćirilovdan: Radić.

Lazarevu subotu: Milinković, Brčkalo, Loncić, Babić

Đurđevdan: Vučićević, Bašović, Lizdek, Kremanović, Kraišnik, Janković, Vladičić, Grbić, Bojanić, Božić, Cincar, Karišik, Kovačević, Đukić, Kusmuk, Gazivoda, Klačar, Vuković, Ždralović, Cerovina, Avramović, Lazić, Veselinović, Tešanović, Vulinović, Perišić, Andžić, Lakić, Vuković, Granic, Jeremić, Ždralić, Bukalović, Golić.

Sv. pror. Jeremiju: Jokić, Đurić.

Sv.Panteliju: Petrović.

Sv. Matiju: Plakalović.

Srđevdan: Muharemović.

Lučindan: Graić, Lucić, Prangaljević, Radenković, Šešlija, Jerinić, Pekić, Antonić, Sretenović, Radovanović, Borovčanin.

Mitrovdan: Čavarkapa, Trifković, Batković.

Sv. Vrače: Klisara, Bogdanović.

Sv. Đurđica: Cincar, Terzić, Marjanović, Šipovac.

Aranđelovdan: Simeunović, Andrić, Kovačević, Prodanović, Krlјaš, Gavrilović, Daničić, Pantić, Šlјivić, Jovičić, Rešić, Čodić, Tanić, Lackan, Furtula.

Mratin dan (kralјa Dečanskog): Antonić, Starovlah.

Sv. Nikolu: Vojnović, Stević, Trivković, Gagović Kubura, Lopatić, Majuš, Pandurević, Jokić, Parađina, Jugović, Kalajdžić, Minić, Vasić, Erić, Petričević, Matović, Milinković, Tadić, Višnjić, Miletić, Lovović, Gašanović, Babić, Ziroje, Orlić, Kosmajac, Petronić, Petrović, Žderić, Tomić, Velјić, Dragaš, Granzov, Ćirić, Kubura, Lučić, Prović.

Sv. Arhiđ. Stevana: Purković, Mićić, Plemić, Mičić, Simatović, Varaščić, Sipić, Radonjić, Poluga.

Sv. Petkovicu: Paunović, Maletić.

Sv. Alimpiju: Pastirić.

Sv. Jovana Zlatousta: Prodribaba.

Sv. Iliju: Pastirić.

Osijek: Parohija sa 7 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Osijek 19 220
2. Hadžići 39 326
3. Zaorman 12 119
4. Miševići 21 139
5. Rogačići 17 126
6. Rakovica 35 260
7. Vlahovo 20 156
Svega: 163 1346
Paroh: Jovica Babić
Blažuj: Parohija sa 7 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Blažuj 19 107
2. Relјevo 9 56
3. Dobroševići 11 94
4. Javorik 4 27
5. Bjelugovići 6 37
6. Mihajlovići 12 112
7. Bojnik 10 72
Svega: 71 505
Paroh: Petar Petrović sakelariji

 Svečari parohije Osijek i parohije Blažuj slave:

Sv. Jovana Krstitelјa: Bogdanović, Zelјaja, Jokić, Crkvenjaš, Stijepić, Joić, Jokanović, Antić, Draškić, Rosulјaš, Avlijaš, Mutapčija, Soldat, Leledžija, Petrović, Mirković, Bujan, Šmarić, Grabovac, Pušara, Gengo, Nesiren, Aleksić, Krajkić, Šetulić, Hera, Aćimović, Lubura, Matić, Stanišić, Vladušić, Drvođelјa, Lemez, Obradović, Varača.

Sv. Savu: Miletić, Varaga, Pandža.

Sv. Trifuna: Stanišić.

Sv. Simeona: Skočo.

Lazarevu subotu: Babić, Šarenac, Staić, Šakota, Jovović.

Sv. Đorđa: Kulјani, Janković, Filipović, Antić, Kurteš, Kešelј, Tolј, Milić, Despić, Aćimović, Stanković, Maksimović, Samardžija, Jerko, Turuntaš, Krajišnik, Samovuković, Banduka, Bujak, Šušić, Cerovina, Savić, Vučko, Glogovac, Radić, Tešanović, Došlo, Janković, Ždralo, Santrać, Mitrić, Štaka, Nikolić, Damjanović.

Sv. Vartolomiju: Tubin.

Petrovdan: Bjeloš.

Sv. Iliju: Ešpek.

Sv. Aćima i Anu: Vasić, Neretlјak.

Sv. Tomu: Bratić, Koprivica.

Sv. Srđa: Nјego.

Sv. Petku: Milošević.

Sv. Luku: Urta, Stanković, Radić, Todorović, Šarenac, Damjanović, Čubrilo.

Sv. Dimitriju: Šobo, Devedlaka.

Sv. Vračeve: Tintor.

Sv. Aranđela: Sjerčić, Gogić, Andrić, Dursun, Kujača, Ćosić, Bandić, Grgić, Ćuk, Gigović, Hrkalo, Branković, Đino, Vučinić.

Sv. Stefana Dečanskog: Kovačević, Banduka.

Sv. Nikolu: Šoja, Bolјak, Kapetina, Tambur, Lubura, Koprivica, Krtolica, Stolica, Čabak, Marković, Vuković, Kukričak, Mutapčija, Sandić, Božić, Hera, Bjelica, Zimonja, Špiro, Petrićević, Mičić, Krajišnik, Vujović, Noćić, Savić, Koković, Radojević, Pejić.

Sv. Stefana: Maksimović, Čović, Krajišnik, Oplakan, Pejušić.

Pofalići: Parohija sa 11 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Pofalići 15 123
2. Velešići 15 92
3. Dolac 20 162
4. Kobilјa Glava 7 71
5. Žuć 8 39
6. Otoka 5 30
7. Alilovići 4 41
8. Bačići 5 38
9. Brešče 11 106
10. Bolјaci 5 29
11. Railovac 4 45
Svega: 99 776
Paroh: Zanfir Milićević

Svečari parohije Pofalići slave:

Sv. Jovana: Milјanić, Mitrović, Poprdan, Sikiraš, Ninković, Janković.

Sv. Đorđa: Madžarević, Petrović, Šekara, Marković, Rakić, Šilј, Moravac, Božić, Kutlača, Starčević, Najdaković, Sačak, Moro.

Sv. Pror Iliju: Ešpek.

Sv. Simeuna Bogoprimca: Marković.

Sv. Marka: Jovanović, Mahalbašić, Marković.

Sv. Tomu: Pikula, Pavlović.

Sv. Petku: Milošević.

Sv. Joakima i Anu: Era.

Lučindan: Antunović, Radonja, Poleksić, Petrović.

Sv. Dimitrija: Ilić, Mrda.

Sv. Vrače: Dafinić.

Sv. Arhanđela: Šarabo, Salata, Joco, Laketić, Gavrić, Knežević, Rakić, Jošilo, Marković, Vidaković, Bandić, Simić.

Sv. Nikolu: Čangal, Trišić, Dilberović, Kraišnik, Ristović, Šoja, Lekić, Živković, Đukić, Odžaković, Milidraga, Koković, Bolјak, Mijatović, Milićević, Lukić, Malјukan.

Sv. Aksentija: Šućur.

Sv. Ignjatiju: Đokić.

Sv. Arhiđ. Stefana: Đukić, Šikman, Kretlija.

Sarajevsko polјe: Parohija sa 23 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Vrelo Bosne 18 137
2. Ruci 6 80
3. Rasnica 16 122
4. Vojkovići 26 188
5. Lužaci 19 208
6. Dogladi 12 145
7. Neđarevići 12 106
8. Rasno 22 184
9. Lukavica 10 74
10. Kotorac 12 134
11. Kobilј Dol 15 136
12. Mladice 10 109
13. Toplik 8 111
14 Tilava 8 42
15. Petrovići 9 67
16. Kozarevići 10 147
17. Milјevići 7 62
18. Ivanići 12 81
19. Narevo 17 161
20. Mrkojevići 40 132
21. Radava 10 82
22. Polјine 10 101
23. Kovačići 5 22
Svega: 314 2631
Paroh: Mićo Stanić – Popović

Svečari parohije Sarajevsko polјe slave:

Sv. Jovana: Jojić, Krajišnik, Ninković, Prodribaba, Pinđo, Stanišić, Avlijaš, Radan, Topalović, Gulija, Vlačo, Boričan, Šalipur, Moćević, Đokanović, Era, Berjan, Stjepić, Pejdanović, Vasić, Bogdanović, Trapara, Poleksić, Novaković, Rosić, Erić, Bajović.

Sv. Savu: Era, Rašević, Vidić.

Sv. Trifuna: Divčić, Jaramaz.

Sv. Simeuna Bogoprimca: Lukić, Jovančević, Skočo.

Lazarevu subotu: Soknić, Malenica, Staničić, Prekalo.

Sv. Đorđa: Štaka, Karabatak, Stranput, Šilј, Vidaković, Mali, Sikima, Rakić, Nišić, Kulina, Tuševlјak, Krečar, Era, Kulašinac, Batinić, Marjanović, Lakić, Anđić, Jošić, Radić, Krajišnik, Milinković, Kijamet, Filipović, Šaraba, Gavrić, Starčević, Papaz, Kutlača.

Vidovdan: Ješić, Đukić, Šućur.

Roždestvo Bogorodice: Crnogorac.

Sv . Luku: Bosilјčić, Šešlija, Zelјaja, Krso, Radonja, Kurić, Malјukan.

Sv. Pror. Iliju: Ešpek.

Sv. Vrače: Ružić.

Sv. Arhanđela: Đukanović, Vidaković, Era, Golubović, Jocović, Rudulić, Prodan, Maunoga, Milinković, Topalović, Knežević, Vidić, Patak, Janjić, Marković, Krajišnik, Pjević, Vasilјević, Jošilo, Antić.

Sv. Dimitriju: Era, Minić.

Sv. Nikolu: Kapetina, Đorić, Bosilјčić, Lučić, Tošić, Škrkar, Milidrag, Janjić, Pejić, Radojević, Jakić, Era, Volujar, Mićić, Ćutan, Kokot, Lubura, Vasković, Radan, Ćebo, Ređović, Ješić, Kavazović, Ulјar, Ristanović, Cupara, Gračanin, Perić, Mikić, Milađević, Čolić, Radić, Patin, Kokot, Đokić, Bugarin, Pantić, Pajdaković, Vasković, Pivar, Šeovac, Radojević, Lubura, Tešanov, Remo, Cabo, Jošilo.

Sv. Tomu: Kovačević, Pijuk, Ikić.

Sv. Ignjatija: Matić.

Sv. Đurđica: Tešanović.

Sv. Arhiđ. Stefana: Čović, Pejinović, Dugonovac, Obradović, Majmunović.

Pazarić: Parohija sa 28 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Luke 11 78
2. Osenik 18 130
3. Dolјani 7 41
4. Feratlije 14 58
5. Drozgometva 24 164
6. Rašćelica 5 56
7. Tarčin 11 90
8. Korča 8 80
9. Liješće 7 57
10. Bioča 8 67
11. Gostović 10 59
12. Ondići 4 34
13. Požetva 1 16
14 Stojković 1 8
15. Bjelovčina 10 62
16. Cerići 6 48
17. Vinište 5 39
18. Donje Selo 10 91
19. Konjic Varoš 20 117
20. Spilјana 16 32
21. Vrhdolјe 5 32
22. Blaca 5 39
23. Džepi 14 172
24. Zagorić 3 24
25. Živanje 5 28
26. Borčani 8 93
27. Zukići 3 13
28. Brodina 18 161
Svega: 257 1889
Paroh: Risto Krstić

Svečari parohije Pazarić slave:

Sv. Jovana Krstitelјa: Tomaš, Žuža, Srdan, Krunić, Glavaš, Pesiren, Pušara, Ninković, Lalušić, Mijatović, Mrkajić, Vlačo, Andrić, Srdar, Ristić, Ćirković, Sudarušić, Golub, Kujundžić, Ćuk, Ćećez, Bovan, Padeždin, Simić, Golubović, Beribak, Šaran, Gligorević, Jokić, Mršić.

Sv. Savu: Petrić, Varaga, Vitor, Nјegovan, Jovanović, Đorđić, Milјanić, Era.

Sv. Trifuna: Golub, Đurica.

Lazarevu subotu: Šakota, Kostić, Jovović, Janković, Varaga.

Sv. Đorđa: Samardžija, Aleksić, Krivić, Topalović, Žuža, Šogura, Milanović, Samouk, Milovanović, Vižlen, Gačanin, Banduka, Turuntaš, Crcković, Matić, Savić, Gudelј, Ćećez, Mijatović, Živak, Stojanović.

Sv. Iliju: Avdalović.

Roždestvo sv. Bogorodice: Benđo.

Sv. Tomu: Savić, Bratić.

Sv. Paraskevu: Milošević.

Sv. Luku: Todorović, Kalajdžija, Bijelić.

Sv. Dimitriju: Magazin, Đedović.

Đurđic: Tomić.

Sv. Arhanđela Mihaila: Šaraba, Golub, Krivić, Vojinović, Žalica, Andrić, Šuvajilo, Hrkalo, Knežević, Čurić, Kolibarda, Biserčić.

Sv. Stefana Dečanskog: Čičić.

Sv. Matiju: Draganić, Kovačević, Golub.

Sv. Nikolu: Regoja, Aćimović, Šaraba, Lojanica, Vegara, Vujović, Tomašević, Elčić, Kuzmanović, Ćabak, Trfković, Vukadinović, Šundeka, Kostić, Ljujić, Pandurević, Kuribak, Koprivica, Milutinović, Vukalo, Rkoše, Babić, Dubovina, Šinik, Manigoda, Mužijević, Vukosav, Lojipur, Zelenović.

Sv. Ignjatiju: Era, Mandić.

Sv. Arhiđ. Stefana: Kulaš, Kulјanin, Čevelјuga, Milјević, Mišić, Vidojević.

Dolac: Parohija sa 16 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Zabrđe 20 152
2. Dvor 6 62
3. Živoglavci 5 38
4. Brdo 5 45
5. Jošanica 9 56
6. Grablјeva Nјiva 5 32
7. Vogošta 15 135
8. Vrapče 8 98
9. Perca 5 49
10. Vidolina 3 32
11. Srednje 5 34
12. Košarevo 4 66
13. Visojevica 9 67
14 Vranj 4 58
15. Luka 2 28
16. Vilići 4 30
Svega: 109 982
Paroh: Vukan Šikman

Svečari parohije Dolac – Zabrđe slave:

Sv. Jovana: Ninković, Todorović, Pustivuk, Vlačo, Jošilo, Manojlović, Lemez, Lontaš, Tanbur.

Sv Savu: Šućur.

Lazarevu subotu: Cvijić, Milenković.

Đurđevdan: Mijatović, Samardžić, Đuka, Kuzmanović, Savić, Vuković, Dubara, Nјegovanović, Kustunić, Ristić, Simić, Brajatrić, Vulinja.

Sv Panteliju: Ninić.

Sv. Tomu: Košorac.

Srđevdan: Jovković.

Sv. Luku: Planištak, Kreman, Petrović, Blagovac.

Sv. Arhanđ. Mihaila: Paraleple.

Sv. kralјa Dečanskog: Radić.

Sv. muč. Varvaru: Timotić, Lacmanović, Kovačević.

Sv. Nikolu: Terzić, Grčanin, Radić, Stanišić, Đurišić, Perić, Stjepanović, Simeunović, Jovandić.

Rakova noga: Parohija sa 13 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Kivojevići 7 77
2. Dragoradi 11 101
3. Sudići 2 9
4. Sić 6 30
5. Vrhovina 5 49
6. Kalauzović 16 220
7. Kostereša 3 32
8. Melјina 2 19
9. Banjaluka selo 9 86
10. Poratak 3 43
11. Kruševo 15 126
12. Musići 3 26
13. Glavačina 22 161
Svega: 104 979
Paroh: Krsto Orašanin

Svečari parohije Rakova Noga slave:

Sv. Jovana: Vuković, Plakalović, Delipara, Mlicković, Peprić, Vukosavlјević, Kraišnik, Štukelјa, Divlјanović, Anić, Palosići, Đurić, Ostojić.

Sv. Trifuna: Motika.

Lazarevu subotu: Stanišić, Kraišnik, Parla.

Sv. Đorđa: Mirković, Vulović, Kraišnik, Vulinović, Vuković, Lakić, Glišić, Đokići, Lazarevići, Mijailevići, Janjići, Milići, Jokići, Grujići, Barjaktarevići, Sekula.

Aćima i Anu: Mumović.

Miholјdan: Palamar.

Sv. Vračeve: Veličković, Pavlovići.

Sv. Arhang. Mihaila: Milovanović, Tomići, Pantići, Topalović, Novaković, Tešan, Tešanovići.

Sv. Nikolu: Petrović, Lopata, Raići, Mrdić, Tadići, Žogovići, Draškovići, Perković, Zekići, Stanković.

Sv. Ignjatiju: Mićići.

Sv. Stefana: Lukić, Mićići.

Trnovo: Parohija sa 18 sela
R.br. Naselјe Kuća Duša
1. Godinje 1 21
2. Trebečaj 9 76
3. Turovo 20 141
4. Koblјine 22 167
5. Bašci 2 57
6. Trnovo 26 245
7. Slavlјevići 1 8
8. Divčići 2 39
9. Zabojska 13 118
10. Gornje Selo 11 115
11. Šišići 9 80
12. Presjednica Donja 13 101
13. Presjednica Gornja 20 216
14 Umčani 17 200
15. Ledići 18 155
16. Batići 18 209
17. Tvrdinići 9 83
18. Krupac 9 118
Svega: 220 2149
Paroh: Risto Maksimović

Parohija Trnovo nema crkve. Ima kuća 220, duša 2149 sa 18 sela. Izvod rođenih, vjenčanih i umrlih Paroh nije dostavio, kao ni svečare.

Izvor: Katera