Popis stanovništva u BiH

Kako se još ne objavljuju rezultati popisa stanovništva u BiH, koji je odavno završen i rezultati se znaju, evo u međuvremenu od mene objava rezultata dosadašnjih popisa stanovništva koje se obavilo u Republici Jugoslaviji. Lično sam ih prekucavao iz statističkih godišnjaka koje je objavljivao Statistički zavod, tako da je za tačnost podataka odgovoran Zavod, ja sam dao sve od sebe da ne napravim niti jednu grešku tokom prekucavanja.

A rezultati potonjeg popisa se ne objavljuju, vjerovatno, iz jednog jedinog razloga, a to je što bi onda pala u vodu priča o genocidu, pošto bi se iz novog popisa upoređujući ga sa ovim, moglo zaključiti da nije došlo do značajnijeg pada populacije, što se obično dešava nakon sprovođenja genocida. Demografija je nauka, a sa naukom se teško može manipulisati, matematika je nauka, nije politika niti vjera. Da bi nešto bilo genocid potrebno je da se desi i značajniji pad ženske populacije, što ovaj novi popis vjerovatno opovrgava i sve to ukupno ruši priču Zapada koji očigledno na bazi nje sprovodi svoj globalnu politiku sa geostrateškim ciljevima koje još nismo dokučili.

Radi lakšeg razumiejvanja tabele da napomenem, da su se inače u Republici Jugoslaviji u najvećoj mjeri Srbi izjašnjavali kao Jugoslaveni kada se radilo o varijantama miješanih brakova sa drugim vjerama ili nacijama, a i u nešto manjoj mjeri Srbi muhamedanci, što su prestali kada su sedamdesetih godina dobili konstitutivnost i postali Muslimani na svoj zahtjev, a nakon agresije srbijanaca muhamedanske vjere na Bosnu i Hercegovinu počeli su se izajašnjavati kao Bošnjaci.

Pod stavkom ostali su: Crnogorci, Makedonci, Slovenci, Albanci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Poljaci, Romi, Ukrajinci, ostali, neizjašnjeni, regionalna pripadnost i nepoznato.

A sada slijedi tabela sa podatcima po opštinama:

pdfPopisBiH

Napomena: Kod nekih se neće odmah otvoriti ovaj dokument, nego će biti traženo da se ovaj PDF dokument prvo sačuva na disku, pa ga tek onda možete otvoriti.

Za "Srpski kulturni klub" - Dusko Boskovic