ZS logo sajt

Jovan Gavrilović

Јован Гавриловић

Jovan Gavrilović
(Vukovar, 3. novembar 1796 — Beograd, 29. jul 1877)

Istoričar i političar.
Rođen je u Vukovaru u imućnoj trgovačkoj porodici. Kada se doselio u Srbiju obavljao je različite državne poslove (direktor kneževske kancelarije, ministar finansija, član Državnog saveta, upravitelj trgovačke škole, predsednik Srpskog učenog društva, treći namesnik Milana Obrenovića posle smrti Mihaila Obrenovića).


Bavio se proučavanjem srpske istorije, prikupljao izvore o Prvom srpskom ustanku. Bio je blizak prijatelj Vuka Stefanovića Karadžića, i zalagao se za njegove promene književnog jezika. Dao je veliki doprinos razvoju prosvete u Srbiji i modernom organizovanju srpske države.

gavrilovicj1gavrilovicj2gavrilovicj3gavrilovicj4gavrilovicj5

"Pomenik znamenitih ljudi u srpskom narodu" - M.Dj. Milićević, 1868