ZS logo sajt

Konstantin Peičić

peicic5

Konstantin Peičić

(Borovo, 1802 – Budimpesta, 7.6.1882)

Ljekar u Mitrovici, Somboru, Karlovcima i Pančevu. Njegova je disertacija prvo originalno medicinsko djelo štampano na srpskom jeziku i ujedno prva južnoslovenska socijalno-medicinska studija. Radio na zdravstvenom prosvjećivanju, pokrenuo časopis „Domaći lekarˮ, napisao nekoliko studija iz medicine i «Žitije Teodora Pavlovića.novinara i spisatelja srpskog»

peicick1peicick2peicick3

"Pomenik znamenitih ljudi u srpskom narodu" - M.Dj. Milićević, 1868.

 

peicick4   peicic5

Zitije Tedora Pavlovica