ZS logo sajt

Smilja Avramov

Smilja Avramov

Smilja Avramov

(Pakrac, 15. februar 1918)

Srpski stručnjak za međunarodno pravo i član Senata Republike Srpske. U javnosti je najviše poznata po objelodanjivanju i pisanju o zločinima i genocidu nad Srbima u dvadesetom vijeku.

Rođena je 15. februara 1918. godine u Pakracu. Gimnaziju je završila u Sušaku (1936). Tokom Drugog svjetskog rata, ustaše su ubile jedanaest članova njene porodice u logoru Jasenovac. Pravni fakultet je završila u Zagrebu 1947, a doktorat pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1950. Radila je u Javnom tužilaštvu u Novom Sadu i Beogradu (1946—49), na pravnom Fakultetu u Beogradu izabrana je za asistenta 1949, vanrednog profesora 1960, redovnog profesora međunarodnog javnog prava 1965. godine, a od 1973. je šef katedre za međunarodno pravo i međunarode odnose. Studirala je i u Beču i Londonu, i usavršavala se na Harvardu i na univerzitetu Kolumbija. Bila je dugogodišnji predsjednik Svjetskog udruženja za međunarodno pravo. Bila je i predsjednik Svjetske konfederacije za mir i razoružanje sa sjedištem u Londonu (ICDP), zatim član Izvršnog odbora Udruženja pravnika svijeta za borbu protiv nuklearnog naoružanja, te član Odbora za istraživanje ratnih zločina počinjenih od strane SAD u Vijetnamu. Profesor je Pravnog fakulteta u Beogradu. Smilja Avramov je član Senata Republike Srpske od 1996. godine.

Godinama je bila predsednik Svetskog udruženja za međunarodo pravo, predsednik Svetske konfederacije za mir i razoružanje, član Izvršnog odbora Udruženja pravnika sveta za borbu protiv nuklearnog naoružanja, član Odbora za istraživanje ratnih zločina počinjenih u Vijetamu, od strane SAD.

Osnivač je Odbora za zaštitu srpskog naroda od Haškog tribunala (1995). Autor je mnogih knjiga: Genocid u Jugoslaviji 1941-1945, 1991…, Trilateralna komisija – svetska vlada ili svetska tiranija, Opus dei – alternativni model svetske zajednice, Postherojski rad zapada protiv Jugoslavije…

- Međunarodno javno pravo, Beograd (1977)
- Genocid u Jugoslaviji 1941-1945
-  Genocid u Jugoslaviji od 1941-1945. i 1991. godine (dva dela), Akademija za diplomatiju i bezbednost (2008)
- Genocid u Jugoslaviji u svetlu međunarodnog prava, Beograd (1992)
- Opus Dei, Novi krstaški pohod Vatikana, Veternik, Novi Sad (2000)
- Postherojski rat Zapada protiv Jugoslavije, Veternik-LDIJ (1997)
- Trilateralna komisija: Svetska vlada ili svetska tiranija, Veternik-LDIJ (1998)