ZS logo sajt

Dimitrije Popović

Dimitrije Popovic

Dimitrije Popović

(Vukovar, 1814 – Sombor, 1882)

Somborski pravoslavni sveštenik i katiheta Srpske učiteljske škole u Somboru, lični prijatelj, saradnik i korespondent Vuka Karadžića, napisao je i objavio u vreme života u Somboru nekoliko knjiga, među kojima i Velikaja katavasija (udžbenik srpskog crkvenog pojanja štampan 1867. g. u Somboru, a do 1898. g. objavljena u još dva izdanja) i Veliki sbornik (obimna knjiga crkvenih pesama štampana 1878. g. u Novom Sadu na 487 stranica.

dimitrijep1dimitrijrp2dimitrijep3

"Pomenik znamenitih ljudi u srpskom narodu" - M.Dj. Milićević, 1868