ZS logo sajt

Bogdan Zimonjić

Indeks članaka

Pop Bogdan Zimonjić

Bogdan Zimonjić
(Gareva kod Gacka, 1813. — Pusto Polje kod Gacka 1909)


Pop i vojvoda gatački. Isticao se u u lokalnim ustancima koji su se javljali posle 1852. u Hercegovini.Posle sukoba Luke Vukalovića sa crnogorskim dvorom, 1862. i pristanka Vukalovića da sarađuje sa Turskom i Austrijom, Crna Gora je postavila Zimonjića kao svog čoveka za Hercegovinu. Pošto ga je 1864, knjaz Nikola postavio za senatora, stalno se nastanio na Grahovu.


U velikom ustanku u Hercegovini (1875—1878) Zimonjić je bio jedan od najpoznatijih ustaničkih vođa. Posle okupacije Hercegovine (1878) austrougrske vlasti su ga postavile za kajmakama u Gacku. S tog položaja povukao se posle četiri meseca zbog neslaganja sa agrarnom politikom okupatora.

bzimonjic1 orao1876bzimonjic2 orao1876

Orao, 1876.

zimonjicb