ZS logo sajt

Bogdan R. Milanović – Krajišnik

bogdan krajisnik

Bogdan R. Milanović – Krajišnik
1877. – 1902.

Davno je bilo, kad se ono čuvena i čestita srpska težačka zadruga Milanovnća doselila iz Like, mjesta Zrmanje, i nastanila u Bosansku Krajinu, kod Petrovca. Ta srpska zadruga rađala je dobre junake, čestite srpske rodoljube i sveštenike.

bogdank1bogdank2

nastavak

bogdank3bogdank4

nastavak

bogdabk5

"Bosanska vila" 1902.

 

bogdan1 golub1903

bogdan2 golub1903

bogdan3 golub1903

bogdan4 golub1903

"Golub" 1903.

krajis1 BVila1900krajis2 BVila1900krajis3 BVila1900

Bosanska vila, 1900.

 

 

bog.kra1j brankovokolo 1898bog.kra2j brankovokolo 1898

"Brankovo kolo" 1898.

 

 

 

Krajisnik brankovokolo 1898

"Brankovo kolo" 1898.god.

 

 

krajisnik vila1898

"Bosanska vila" 1898.

 

bogdan1 golub 1896

nastavak

bogdan2 golub 1896bogdan3 golub 1896

"Golub" 1896.

bogdank golub1896

"Golub" 1896.

bogdankr golub 1896

"Golub" 1896.

bogdankraj golub1896

 "Golub" 1896.

 

bogdankrajis golub1896

"Golub" 1896.

 

bogdankrajisnik golub1896

"Golub" 1896.

 bogdankk golub 1896"Golub" 1896.

 

bogdankkk golub1896

"Golub" 1896.