ZS logo sajt

Jovan Sundečić - Kosovo (Davorija)

Indeks članaka

Kosovo (Davorija)*

(odlomci)

II
Napij se, Srbe, Sitnice!...
Silna js njena moć:
S njom će ti čuvstvo osvete
Odmah sve živce proć!
Napij se, napij Sitnice;
Krvi js još u njoj,
Koju js njskad prolio
Kosovski strašni boj!
Napij se, Srbe, Sitnice!...
Oh! To js tvoja krv,
Koju ti jošte dugujs
Pogana turska strv!
Napij ss, napij Sitnice!...
Silna js njena moć:
S njom će ti čuvstvo osvste
Odmah svs živce proć!...

IV

Sitnica js bujna,
Krvav joj je tok;
Ah! Srpsko je carstvo
Stiga' koban rok!...
Ona sobom nosi
Mnogi ljudski leš,
Al' ti srce zsbs;
Al' od straha mreš:

Videš' jednu glavu,
Koju silan val
Sitnici sa srjede
Ne miče na žal.
Kač u žarka sunca
Oko nje je zrak:
Rasvjstljuje divno
Vidovdanski mrak...
Na njoj ni je kruna,
Carska kruna još...
Vaj, Srbine! - plači
Vječno udes loš!...
To je glava svsta
Car-Lazara tvog,

Štono pade braneć'
Prava doma svog.
Oh! blažena glavo,
Vazda Srbu sjaj!
Što umeo: to mu
Opet s Bogom daj!...*Ovaj izbor pjesama preuzima se iz knjige Jovan Sundečić, sveštenik, pjesnik,diplomata (Banja Luka, 2009), koju js priredio dr Duško Pevulja.


Sjetva i vršitba

(odlomak)

***
Amo, braćo, s Drave do Balkana,
Sa Dunava do Jadranskog žala,
Kojima je sudba nam'jenila
Život i smrt, slavu i nevolju
U jedinoj istoj zajednici!
Amo, braćo!... jednodušnom voljom,
Punim srcem prsčiste ljubavi,
Da narodnu prosvjetu stvaramo,
Bez kojeno grad bismo zidali
Na zemljištu od sićušna p'jeska,
Gdjeno bi ga svaki vjetar moga*
Uzdrmati - s podom poravnati.
Naša b'jeda od prastarih doba
Jest: nesloga, prokleta od Boga,
Ravnodušnost spram razvitku uma,
I sebičnost - kumir obljubljeni,
I presuda - što nas c'jepa grdno,
I zavisnost - naša kuga stara,
I tvrdičnost - naša rana ljuta;
Šest sestara gnjeva božijega,
Koje valja i bićem i batom
Da iz naše zadruge tjeramo,
Ako nam je do tog zbiljimice,
Da smo narod među narodima,
Kojino se pravo, po istini!
Tako zovu, i zvati se smjedu.

Amo, braćo!... stvorimo prosvjetu
U jedinoj gužvi savijeni!
Prosvjeta će ozračit duhove,
Duhovi će začeti pojmove,
Pojmovi će razgaliti misli,
Misli će se stopit u načela,
Načela će ljubav razbuditi,
Ljubav hoće k činu pristupiti,
A čin će nas svjestan i odvažan
Samo moći - iz prašins dići.

(1866)

Sukob očiju

Kad se oko sretne s okom,
Kad pros*ječe zjena zjenu:
Provru prsa čuvstva tokom,
Dignu slasti svoju pjsnu,
Um ujagme misli bajne,
Slete dušu nade rajne.
Tok malakše krvi vrele,
Sav u ledu život grezne,
Grud razgruva udar str'jele,
Svaka slika vidu čezne:
Al' dva srca ljubav sjati,
Pa im život sav pozlati.


Ej, Petrarko!

Ej, Petrarko! Koliko li krati
Ja se tebe milodušno sjetim?...
S tvojim zlatom i moj um se zlati;
S tvojim letom i ja ka' da letim.
S tobom duh me uvis k nebu prati;
S tobom grud mi plamti ognjem svetim;


Moja ljubav sa tvojom se jati;
Ja ka' i ti sebi pokoj štetim.
Ti s Laurom na mukama si biva,
Ti s Laurom divni lovor steka;
Ja sam i raj i svs muke kuša,
Što ih snosi zaljubljena duša:
A samo me trnov v'jenac čeka.

Mati

Djetinjstva nježnogu prvom cv'jetu
Kad ne znah živ li bijah na sv'jetu;
Pa kad mi najpre, kao kroz tminu
Poznanja izkra u duhu sinu;
Čim li r'ječ stekoh, zaupih zvati:
Najprvo: Mati! - najprvo: Mati!

Kad malo kašnje bjaše mi trsba,
Od kapi vode, od mrve hljeba,
Ilp od koje zabavi ins.
Da mene želja, ili plač mine;
Tko će mi slađe, tko l' bržs dati:
Neg opet, Mati? - neg opet, Mati!

Kada me kakva nevolja goni,
Te oko moje suzice roni;

NjGteška boca kada me svlada,
Da mi sav život u muci strada,
Uzdišuć jako po tisuć krati:
Zovem te, Mati! - zovem te, Mati!

Otca i sina, supruge ćeri,
Brata i sestre, druga u vjsri,
Srodnika mila, prijana radka,
N'jesu mi tako imena slatka
Ko tvojs ime, koje ću znati:
Sveđ' ljubit, Mati! - sveđ' ljubit, Mati!

I kada časak najzadnji stigne,
Da smrt sa zemlje i mene digne
U vječno žiće blaženog sv'jeta,
Gđe svake slasti proljeće cvjeta;
Najstražnjs r'jsči tebi ću slati:
"S Bogom, o Mati!“ - "S Bogom, o Mati!“

Tvoga života (ako l' se zbije)
Te se svijeća ugasi prije:
Tužnijem srcom, plačnijsm okom,
Uzdahom čestim, ćutnjom dubokom,
Ja ću te slatko, ah! spominjati:
Vapeć te, Mati! - vapeć te, Mati!