ZS logo sajt

Radovan Bošnjak

radovan bosnjak

Radovan Bošnjak

Gaboš ( Vinkovci) 17. 10. 1900 – Zagreb, 26. 2. 1987.

Geografiju studirao u Zagrebu, Grazu, Beču i Beogradu (J. Cvijić), gdje je i diplomirao (1927) te doktorirao (1929). Kao srednjoškolski profesor (1927–46) radio je u Sisku, Osijeku i Zagrebu. Od 1946. do penzionisanja 1970. Bio je profesor na Višoj pedagoškoj školi (Pedagoška akademija) u Zagrebu. Predavao je povremeno na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, odjel Geografije.

Bavio se fizičkom i regionalnom geografijom. Kao naučnika interesovala ga je geomorfologija. Pisao je i o fizičkogeografskim osobinama doline Kupe, Une, Sane i Vrbanje, o Lici, Baniji i Kordunu. Djela su mu: “Lika. Privreda, saobraćaj i naselja” (1937.), “Pregled zemljopisa FNRJ” (1946.), “Geomorfologija” (1954.).

Dobitnik Nagrade »Ivan Filipović«. Djela: Pregled zemljopisa FNRJ (s T. Čubelićem, 1946), Geomorfologija (1954).

pdfRadovan Bošnjak - Sisak