ZS logo sajt

Vladislav Skarić

vladislav skaric istoricar

Vladislav Skarić
(Sarajevo, 10/22. juni 1869 — Sarajevo, 6.avgust 1943.)


Srpski istoričar i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.Rodio se u bogatoj srpskoj trgovačkoj porodici u Sarajevu. Njegov otav Kosta Skarić je bio trgovac duvanom koji se trgovinom obogatio i sagradio jednu od najvećih kuća u Sarajevu toga doba. U toj kući kod hotela Evrope se danas nalazi muzej savremene umjetnosti.

U Sarajevu je završio osnovnu školu i dva razreda gimnazije, nakon čega ga otac šalje na školovanje u Sremske Karlovce. Nakon završene Karlovačke gimnazije odlazi na školovanje u Grac gdje je studirao istoriju i geografiju. Po povratku iz Graca je radio kao prvi profesor u Relnoj gimnaziji u Banjaluci, te kao profesor u Srpskoj školi u Sarajevu.

Bio je aktivista srpskog narodnog pokreta toga doba, pisao je za srpski časopis Bosanska vila, i bio jedan od osnivača Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta. Kao istaknutog srpskog intelektualca, austrougarske vlasti ga hapse zajedno sa velikim brojem Srba odmah nakon Vidovdanskog atentata 1914. Prvi svjetski rat je proveo u austrougarskom zatočeništvu. Ubrzo nakon oslobođenja 1919. postaje kustos Zemaljskog muzeja, čiji je bio direktor od 1926. do 1936. godine. Pred Drugi svjetski rat je izvršio popis predmeta Muzeja Stare srpske pravoslavne crkve na Baščaršiji, a 1939. je zajedno sa Đokom Mazalićem i Darinkom Despić otvorio nove prostorije i novu postavku muzeja. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti je izabran na Izbornoj skupštini, 18. februara 1935. godine.

Djela:

Veliki dio svojih radova je objavio u periodičnoj literaturi od čega najviše u srpskim glasilima u Sarajevu do 1914. godine. U periodu nakon Prvog svjetskog rata je pisao za Glasnik Zemaljskog muzeja. Njegovo djelo je veoma obilno i detaljno obuhvatilo istoriji Srba u Sarajevu. Napisao je veliki broj radova o istoriji Srba, srpskim običajima, porijeklu Srba, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i drugim sličnim temama.

  • Srpski pravoslavni narod i crkva u Sarajevu u 17 i 18 vijeku, Sarajevo (1928)
  • Sarajevo i njegova okolina od najstarijeg vremena do austrougarske okupacije, Izdanje opštine grada Sarajeva, Sarajevo (1937)
  • Izabrana djela 1-3
  • Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom, Kolekcija „Srpski narod u XIX veku“, Beograd, (1940)
  • Porijeklo pravoslavnoga naroda u sjeverozapadnoj Bosni