Sve srpske golgote

Srpska prestonica

Skadar je bio srpska prestonica u srednjem veku, ali mi Srbi nikada ne bismo rekli da je to bio samo naš grad - priča Brajović. - U njemu su sačuvani tragovi nekoliko milenijuma ljudske civilizacije. Međutim, Enver Hodžina politika albanizacije, koja još nije nestala, srozala je ovo veličanstveno mesto na najniže grane.

Tokom Drugog svetskog rata, po podacima kojima raspolaže Muzej Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, uništeno je više od 400 srpsko-pravoslavnih hramova. "Samo na području Gornjokarlovačke eparhije, od 203 crkve i kapele porušeno je 116, a teško oštećeno 39. U Slavonskoj eparhiji uništena su 54 hrama, a teško oštećen 21. Na teritoriji Banjalučke eparhije stradale su 64 crkve, a 21 je oštećena. I tri manastira ove eparhije su preživela znatna oštećenja, a jedan je uništen", tvrdi Slobodan Mileusnić, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve.

 U periodu od 1991. do 1995. godine na teritoriji Hrvatske i Bosne 212 srpskih hramova, a uništeno je i oko 7000 ikona. Za svaki narod to je katastrofa.

Zagrebački kolodvor, čini se sređenijim od ostalih stare Juge no, čim stupite na njega, ista priča. Sivilo ispod nadstrešnica kvari utisak djelomičnog održavanja potpomognutog obasjajima sunčevih zraka. Čekanje, lica ljudi napregnuta od „kad ću stići“, „kada poći“, odaju sliku svih sumornih, naizgled zaspalih, autobuskih čekališta potonulih u svojevrstan vremenski rascjep.

Period od 1941. do 1945. i dalje
"Katolička akcija" je bila ona snaga i organizacija koja je oslobodila najniže strasti i osećanja, a sve u duhu hrišćanskog shvatanja citiranog jezuite Franca. Sve je dozvoljeno, nema greha, sveti cilj opravdava sredstva i metode, sve se sme – samo da opet katolička crkva vlada svetom. Nekatolički narodi moraju ili da se vrate jedinoj pravoj veri ili da budu istrebljeni.
U ovom poglavlju ću samo nabrajati fakta. Ona su tako jasna da bi svaki komentar bio suvišan, možda bi čak i umanjio težinu golih činjenica.

Kad se to zvalo samo istrebljenje

Kako su, kad i gdje ubijani Srbi po Hercegovini; priča je koju niko više nema pravo da zaboravlja i prešućuje. Frontal stoga otpočinje još jedan feljton.
Tragična drama srpskog naroda Hercegovine, započeta stvaranjem „Nezavisne Države Hrvatske“ (10. april 1941. godine), učinila je ovaj krševiti kraj arenom najgnusnijih zločina koje je zapamtila svjetska istorija, ali i kolijevkom prvog masovnog ustanka protiv fašističke tiranije u porobljenoj Evropi.
Ono što su podivljale ustaške horde počinile u proljetnim i ljetnim pokoljima hercegovačkih Srba 1941. godine prevazilazi maštu i bestijalnost najsvirepijih zločina koje je istorija zapamtila.