Sve srpske golgote

  Stradanje Srba u srebreničkom kraju

  Srebrenica i okolina u Drugom svetskom ratu
  Posle sloma Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu 1941. godine, voljom Sila Osovine povučene su granice, sa pravom revizionističkom strašću i revanšističkom pakošću prema srpskom narodu. Reka Drina je opet postala kobna „plemenita međa” koja je delila Srbe.

  Logor Donja Gradina

   Donja Gradina (Gradina Donja) je naseljeno mjesto u opštini Kozarska Dubica, Republika Srpska, BiH.
  Smješteno je južno od ušća rijeke Une u rijeku Savu, a od grada je udaljeno 14 km. Preko Une i Save graniči sa Republikom Hrvatskom, dok južno graniči sa selima Ćuklincem i Glavincem.
  Na prostoru naselja se nalazio logor Donja Gradina koji je poznat i kao „Logor VIII“ jasenovačkog sistema ustaških koncentracionih logora za masovno istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u NDH od strane ustaških vlasti pod komandom Ante Pavelića.


   

  gradina

  Ulaz na sajt Spomen područje Donja Gradina (klik na sliku)

   

  Design by Novica.info