ZS logo sajt

Naučnici

Jovan Karamata

Jovan Karamata

Jovan Karamata

(Zagreb, 1. februar 1903 — Ženeva, 14. avgust 1967)

Jedan od najvećih srpskih matematičara 20. veka.Fakultet je završio u Beogradu 1925. godine, a samo tri meseca kasnije iste godine je doktorirao kod Mihaila Petrovića.Bio je univerzitetski profesor u Beogradu od 1930. do 1950. godine sa kraćim prekidom tokom rata. Prešao je 1950. godine, po pozivu, na Ženevski univerzitet gde je ostao do smrti. Tvorac je škole teorije realnih funkcija.

Josif Pančić

Josif pancic

Josif Pančić

(selo Ugrini kod Bribira, 5/17. april 1814 — Beograd, 25. februar/8. mart 1888)

Srpski lekar, botaničar i prvi predsednik Srpske kraljevske akademije. Otkrio je novu vrstu četinara koja je po njemu nazvana Pančićeva omorika, a po njemu je nazvan i najviši vrh Kopaonika (Pančićev vrh) na kome se nalazi mauzolej sa njegovim posmrtnim ostacima.

Đurađ - Đuro Kurepa

Djkurepa

Đurađ - Đuro Kurepa

(Majske Poljane kod Gline, 16. VIII. 1907 – Beograd, 2. XI. 1993)

Kada je školske 1965/1966. godine prešao u Beograd na mesto redovnog profesora Prirodno - matematičkog fakulteta, imao je već veliki ugled u svetskim matematičkim i naučnim krugovima.Držao je kurseve na osnovnim i postdiplomskim studijama iz matematičke analize i algebre, topologije i teorije skupova - što su najteži predmeti. Ali, na usmenim delovima ispita pitao je i o ženama matematičarima, potpuno jedinstveno i različito od pitanja drugih profesora.

Milan Karanović

karanovic

Milan Karanović

 23.4.1882. - 1955.

Životno djelo Milana Karanovića, etnologa s kraja devetnaestog i početka dvadesetog vijeka, predstavlja veliki doprinos istraživanju etnografskog blaga Bosne i Hercegovine, posebno njenih zapadnih dijelova.

Jevto Dedijer

jevto dedijer

Jevto Dedijer

(15. avgust 1880 — 24. decembar 1918)

Docent geografije na Beogradskom univerzitetu. Rođen je 15. avgusta 1880. godine u selu Čepelica, kod Bileće (Hercegovina).

Kao gimnazijalac u Mostaru, počeo je da studira sela prema Uputstvima Jovana Cvijića. Studirao na Velikoj školi u Beogradu i na Univerzitetu u Beču, gde je doktorirao 1907. godine.
Bio je zaposlen u Zemaljskom muzeju u Sarajevu do aneksije Bosne i Hercegovine (1908). Potom je profesor na bogosloviji u Beogradu, a od 1910. godine docent geografije na Univerzitetu u Beogradu.

Nikola Tesla

tesla

tesla potp

10. jul 1856. - Nikola Tesla rodio se u ponoć, u porodici pravoslavnih Srba, u ličkom selu Smiljanu, u Austrougarskojmonarhiji. Po nekim izvorima u trenutku Teslinog rođenja nad selom se pojavila kometa, a sam Tesla je napisao: „Nešto sasvim neobično mora da se desilo pri mome rođenju pa su mi roditelji namenili sudbinu sveštenika*.
Nikola Tesla je sin sveštenika Srpske pravoslavne crkve Milutina Tesle i Đuke Tesle (rođene Mandić), koja takođe potiče iz svešteničke porodice.

Ruđer Bošković

Rudjer Boskovic

Ruđer Josip Bošković

(Dubrovnik, 18. maj 1711 — Milano, 13. februar 1787)

Srpski fizičar, astronom, matematičar i diplomata iz Dubrovnika, jedan od najznačajnijih naučnika svoga vremena, uvršćen među 100 najznamenitijih Srba svih vremena. Bio je profesor univerziteta, osnivač Milanske opservatorije i direktor Optičkog instituta Francuske mornarice.Bio je univerzalan stvaralac: filozof, matematičar, astronom, fizičar, inženjer, pedagog, geolog, arhitekta, arheolog, konstruktor, optičar, diplomata, putopisac, profesor, isusovac, najbolji pesnik na latinskom jeziku osamnaestog veka i prevodilac-poliglota.

Vladimir Ćorović

Vladimir Corovic

Vladimir Ćorović
(1885-1941)

Vladimir Ćorović je rođen 27. oktobra 1885. godine u Mostaru, u poznatoj srpskoj trgovačkoj porodici. U rodnom gradu završio je osnovnu školu i gimnaziju. Bila je to sredina sa veoma jakom i razbuđenom srpskom nacionalnom sviješću, kojoj je ton davala grupa istaknutih književnika, među kojima je bio i njegov brat Svetozar. Godine 1904. Vladimir Ćorović se upisao na Bečki univerzitet, gđe je studirao slovensku filologiju, arheologiju i istoriju.

Milutin Milanković

milutinmilankovic 213x300

Milutin Milanković
1879–1958

Milutin Milanković (1879-1958), građevinski inženjer, profesor nebeske mehanike i teorijske fizike na Beogradskom univerzitetu, eminentan naučnik, bio je potpresednik SANU, dopisni član JAZU; osnovao katedru za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu; radio u oblasti kosmičke fizike, geofizike i nebeske mehanike.

Vladislav Skarić

vladislav skaric istoricar

Vladislav Skarić
(Sarajevo, 10/22. juni 1869 — Sarajevo, 6.avgust 1943.)


Srpski istoričar i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.Rodio se u bogatoj srpskoj trgovačkoj porodici u Sarajevu. Njegov otav Kosta Skarić je bio trgovac duvanom koji se trgovinom obogatio i sagradio jednu od najvećih kuća u Sarajevu toga doba. U toj kući kod hotela Evrope se danas nalazi muzej savremene umjetnosti.

Radovan Bošnjak

radovan bosnjak

Radovan Bošnjak

Gaboš ( Vinkovci) 17. 10. 1900 – Zagreb, 26. 2. 1987.

Geografiju studirao u Zagrebu, Grazu, Beču i Beogradu (J. Cvijić), gdje je i diplomirao (1927) te doktorirao (1929). Kao srednjoškolski profesor (1927–46) radio je u Sisku, Osijeku i Zagrebu. Od 1946. do penzionisanja 1970. Bio je profesor na Višoj pedagoškoj školi (Pedagoška akademija) u Zagrebu. Predavao je povremeno na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, odjel Geografije.